نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

چک لیست از مواردی که در اکثر موارد باید در اساسنامه ذکر شود.

 1. اسم شرکت برای ثبت شرکت
 2. سبک  شرکت
 3. مدت زمان شرکت
 4. اهداف شرکت بیان و تعریف گردد.
 5. آدرس دفتر مرکزی و شعبات، در صورت وجود
 6. جزییات سرمایه شرکت، مشخص نمودن میزان پرداخت به صورت نقدی و مبلغ پرداخت شده، به صورت جداگانه
 7. تعداد سهام حامل و سهام با نام و ارزش اسمی آن و همینطور تعداد سهام ممتاز، در صورت وجود داشتن، خاص و امتیازات همراه با آن
 8. نحوه پاسخ از ارزش اسمی سهام و دوره ای که باید پرداخت گردد.
 9. نحوه انتقال سهام با اسم
 10. نحوه تبدیل سهام با اسم به سهام حامل و برعکس
 11. نحوه و شرایط افزوده شدن یا کاهش سرمایه شرکت
 12. مدت زمان و نحوه دعوت جلسات عمومی
 13. مقررات مرتبط به حد نصاب در جهت جلسات عمومی

نحوه معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط جلسات عمومی

تعداد مدیران، نحوه انتخاب، مدت مدیریت، شیوه ی انتخابات جانشینان مدیرانی که فوت می شوند و یا استعفا می دهند و تبدیل به نیروی ناتوان و  یا در غیر این صورت از دفتر خود توسط هر قانونی محروم و منع سمت گردیده اند.

جزئیات وظایف و اختیارات از هیئت مدیره

زمان و شیوه دعوت جلسات هیئت مدیره

مقررات درباره حد نصاب برای جلسات هیئت مدیره

شیوه انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و زمان خود را از دفتر

معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط هیئت مدیره

تعداد سهام امنیتی که مدیران با شرکت سپرده می شود

شرکت باید یک یا چند بازرسان قانونی داشته باشد و مطلع از شیوه انتخاب آنها باشد  و نظر خود را در دفتر ثبت نماید

تاریخ آغاز و پایان سال مالی شرکت بعد از ثبت شرکت، محدودیت زمانی برای آماده سازی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن را به بازرسان قانونی و به مجمع عمومی به صورت سالانه

شیوه انحلال شرکت و اقدامات برای انحلال و امور مربوط آن

شیوه ساخت تغییرهای اساس نامه

تعریف شرکت

تعریف شرکت

تعریف شرکت

تعریف شرکت

چگونگی نهاد حقوقی شرکت ؟

شرکت یک نهاد می باشد که وجود حقوقی جدا از صاحبان آن که جنبه حقیقی داراست. صاحبان این شرکت به عنوان عضو یا سهامداران شناخته گردیده اند. وضعیت حقوقی خود به شرکت همان حقوق به عنوان یک فرد طبیعی می باشد یعنی که یک شرکت می تواند بدهی متحمل گردد، شاکی شود.

شرکت یک انجمن و یا مجموعه ای از اشخاص، افراد حقوقی ، و یا ترکیبی از هر دو می باشد. اعضای شرکت به یک هدف مشترک ایمان داشته اند و متحد روی یک هدف خاص متمرکز می شوند.

شرکت ها به شکل های متفاوت مشابه:

شرکت ها توسط مدیران و منشی و کارکنان شرکت اداره می گردند و به کارگیری دستگاه های گوناگون.

صاحبان کسب و کارهای کوچک اغلب از یک نوع ساختار شرکت به اسم یک شرکت خصوصی است “Pty با مسئولیت محدود، استفاده می نمایند. سهام این نوع از شرکت قابل فروش نخواهد بود و با مسئولیت محدود می باشد.

شرکت های بزرگ که مشغول به فروش سهام به عموم بوده اند هنوز هم می تواند مسئولیت خود را محدود نمایند.

دلایل داشتن ثبت شرکت 

مزایایی برای استفاده از یک ساختار شرکت برای ایجاد یک کسب و کار هست. داشتن شخصیت حقوقی و داشتن یک وضعیت محدود بیعنی که مسئولیت اعضا و یا سهامداران کم بوده اما به طور کلی همه برای بدهی های شرکت مسئول می باشند.

اکثریت، یک شرکت برای محافظت از دارایی شخصی خود سازماندهی می شود این مهم است که توجه کنید در شرکت ها تنها برای اداره کردن مشتری ها به ثبت می رسند و نظام مند کردن سیستم محصول و مشتری و حسابداری هزینه ها و نقدینگی برای برنامه ریزی  برای هدفی واضح که شرکت بر اساس آن ایجاد و ثبت می گرددو به حمایت تمام اعضا نیازمند می باشد.

تعریف شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

نکاتی که قبل ثبت شرکت باید بدانید:

پیش از اینکه آغاز به ثبت یک شرکت بکنید احتیاج به تصمیم گیری داشته  که آیا ساختار شرکت بهترین تناسب را با نیازهای کسب و کار داشته باشد؟ موسسه حقوقی ثبت شرکت راه روشن ضمانت میکند که  هنگام تصمیم گیری تا مشاوره حرفه ای درباره ثبت شرکت همراهتان باشد. پس با ما همراه بوده:

برای نامگذاری شرکت

تصمیم بگیرید که چطور شرکت خود را اداره می کنید؟

درک تعهدات قانونی به عنوان یک صاحب دفتر

و…

نام شرکت شما باید وضعیت حقوقی را نمایان کند (برای مثال “اختصاصی”  اگر نام یک شرکت اختصاصی باشد این در حال حاضر نمی تواند یک اسم شرکت یا کسب و کار ثبت نام گردد و باید کلمات یا عبارات ویژه ای را شامل گردد. شما همچنین امکان دارد نیازمند به چک کردن نام باشید.

فقط ثبت نام یک کسب و کار، همان ثبت شرکت نخواهد بود. این کار یک نهاد مجزا قانونی ایجاد کرده و یا دسترسی به امتیازات خاصی ارائه می کند که متصل به شرکت بوده– برای نمونه، نرخ مالیات شرکت ها و…. .

برای اطلاعات افزون درباره نحوه پیدا کردن یک نام برای کسب و کار بنگرید به ثبت نام کسب و کار.

چگونه شرکت خود را اداره می کنید

زمان تصمیم گیری چطور این شرکت در داخل اداره خواهد گردد که آیا اداره آن را تحت قواعد، قانون اساسی خود و یا ترکیبی از هر دو به کار گرفته است. درباره تعویض قوانین، قوانین اساسی برای مدیریت داخلی یک شرکت قانون موجود شرکت باشد مفهوم شرکت است و نه قانون خارجی، شرکت قانون اساسی نوشته شده خود را دارا است.

مقامات

اگر شما یک کارگردان و یا دبیر یک شرکت بوده، شما باید تعهدات قانونی خود را به عنوان یک “مقام شاغل درک نموده، این مقامات که در آخر مسئول ضمانت شرکت مطابق با قانون است.

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

تعریف طرح کسب و کار و  رسم مدل کسب و کار خود

مدل کسب و کار چیزی می باشد شبیه نقشه یک ساختمان که پیش از ساختش ترسیم میشود و روابط و جایگاه ها و مدل کاری و زمانبندی ها و محصول که خود ساختمان بوده تا احراز کیفی ساختمان و در نهایت ریسک ها و فرصتها تعیین می گردد در آخر شما تصمیم میگیرید که کار را شروع کرده و یا از همان مدل تجاری خود متوجه خواهید شد مدل کسب و کار شما ایراد دارد و برای اجرا صرفه اقتصادی را دارا نمی باشد. وقتی که از مدیریت در مورد یک مدل کسب و کار سوال کنید. “یک مدل کسب و کار چطور بوده است؟”  واقعا جواب واضحی از همه می گیرید :اینکه  “چگونه می توانم برای پول برنامه ریزی داشته باشم؟”

پشت این سوال یک صف از سوالات وجود دارد:

که هدفهای مشتری چه خواهد بود؟

برای کدام احتیاج مشتری محصول وجود دارد و یا چالش را حل کنید؟

چه محصولی را عرضه می کنید؟

به دست آوردن و حفظ مشتریان چگونه انجام می شود ؟

چگونه محصول خود را تعریف و ارائه می دهید ؟

چگونه درآمد کسب می کنید؟

ساختار هزینه شما چطور بوده؟

حاشیه سود شما چه خواهد بود؟

در طول سال  ۱۹۹۰وقتی که دنیای کسب و کار با صحبت در مورد یک اقتصاد جدید و قوانین کسب و کار جدید در حال شکل گرفتن خواهد بود، مردم و حتی تجارت کسب و کار به نظر می رسید برای از یاد بردن بخشی که در مورد پول و کسب و کار مردم بوده با استفاده از مدل کسب و کار خارج شد، اما وقتی که رشد صفحات web افزایش یافت رشد سریع بازار در web و در طرفی دیگر به رقابت پرداختن بازار های مختلف و پیچیده شدن روابط مالی سبب بوجود آمدن چارت های سازمانی متعدد برای اهداف و نیازهای متفاوت گردید.

نقطه سر به سر: درآمد با هزینه در یک سطح قرار داشته باشد.

خصوصیات شرکت موفق

خصوصیات شرکت موفق

خصوصیات شرکت موفق

خصوصیات شرکت موفق

شرکتها معمولا با یک ایده شروع می شوند قصد دارند: یک ایده، یک محصول، و یا یک فرهنگ می باشد که بنیانگذاران آن  مختلف است- یکی که خارج از غرفه در میان زیادی از. آنها امیدواریم که از نوع شرکت می باشد که دیگران به دنبال تقلید و افراد با هوش تری می خواهد برای کار.

و در حالی که هر صاحب کارآفرین و کسب و کار می داند که چقدر مهم می باشد به تمرکز بر روی کار در دست، را به یک مرحله در یک زمان، جایی در پشت ذهن خود، آنها می توانند سرمایه گذاری خود را تصور تبدیل کردن به یکی از آنهایی که بزرگ بوده که می ایستد آزمون زمان می باشد.

چه معدود شرکت هایی که آن را در زمان طولانی از هزاران که  متمایز می کند: که این سوال را مطرح میشود؟ اقداماتی که کارآفرینان توانسته در اوایل به صحنه را برای موفقیت پایین جاده را چه افرادی می باشند؟

در اینجا نه نقشه اساسی برای موفقیت کسب و کار باشد. این استراتژی شرکت را قادر به افزایش زیاد.

محصولات می باشد که همواره ارائه یک تجربه مشتری ممتاز. اپل پخش در آغاز MP3، سایت موسیقی آنلاین، موبایل های هوشمند و یا تبلت بسازد. آمازون اولین خرده فروش آنلاین نمی باشد. تاجر جو اولین بقال متخصص بوده. اما محصولات و خدمات خود به صورت دائم لذت مشتریان نمایان گردیده توسط آنها چه خواهند داشت یا نیاز در راه بوده که رقبا می تواند حتی نزدیک باشند.

مالکیت معنوی دستیابی به موفقیت بوده که رقبای نتوانسته در اطراف طراحی نمایند. ما می دانیم که کوالکام می سازد پردازنده و نرم افزار برای موبایل های هوشمند. ولی این غول فن آوری بی سر و صدا از شرکت خود را در اختراع ثبت گردیده برای رسیدن به موفقیت CDMA و سایر فن آوری های بی سیم هسته ای می باشد که، امروز، در بسیاری از گوشی های همراه در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. سال ها و سایرین بزرگ صرف توسعه تکنولوژی دستیابی به موفقیت آن، آوردن آن به بازار، و دفاع از مالکیت معنوی آن می باشد.

خصوصیات شرکت خوب

خصوصیات شرکت خوب

خصوصیات شرکت خوب

خصوصیات شرکت خوب

ثبت شرکت و خصوصیات یک شرکت خوب که به بهترین نحو اداره می شود.

اگر شما از ۱۰ نفر ویژگی های یک شرکت خوب را سوال کنید: احتمالا ۱۰ جواب مختلف دریافت می کنید. چون اشخاص مختلف نظر های متفاوتی خواهند داشت. برای مثال:

 1. از نظر یک مصرف کننده: یک کسب و کار “خوب” محصولات و خدمات عالی فراهم می نماید.
 2. از نظر یک صاحب تجارت: کسب و کار خوب با داشتن مشتری های خوب و خریدار، اعتماد و محصول عالی پشتیبانی می گردد . با این حال، کسب و کار موفق تعدادی از ویژگی های متعدد و بسیاری دارد.

برنامه و تمرکز

کسب و کار خوب به طرح های خوب احتیاج دارد. در حالی که طی مقاله ای در سال ۲۰۰۶ استدلال می کند برای “کارآفرین ” ایجاد یک کسب و کار موفق طرح کسب و کار پیچیده لازم نمی باشد ان همچنین می گوید طرح کسب و کار باید به خوبی اجرا گردد. برنامه های مالی، بازاریابی و اطلاعات مرتبط  با محصول و… . همینطور اشاره می کند که شرکت ها باید طبق برنامه زمانی روی پروژه ها تمرکز نمایند که به خوبی و به موقع انجام گیرد زیرا یکی از دلیل های از دست دادن مشتری، نداشتن آمادگی محصول برای مرحله نهایی فروش و رسیدن به دست مشتری می باشد.

جاه طلبی و ریسک:

جهت موفقیت یک شرکت باید با انگیزه ای زیادتر از موفقیت مالی، ایده نگر باشید. صاحبان تجارت و تیم مدیریت توسط عشق در کسب و کار و یا عشق به آنها خدمات و محصولات نشان داده می شود، آنها به اندازه کافی در کسب و کار خود دوران دشوار داشته اند. به اضافه این، صاحبان کسب و کار موفق که به اندازه کافی در مورد کسب و کار پرشور به خطر خواهند افتاد که متوجه می گردند این خطرات توانایی به انجام کسب و کار بهتر منجر می گردد. صاحبان کسب و کار باید قابل انعطاف و آماده برای پرش در بازارهای تازه با تکنولوژی و فرهنگ تازه برای تغییر مثبت باشد. با این حال، آنها نیز باید در نظر بگیرید از خطرات بدون برنامه ریزی کافی، دوری کنید.

ویژگی های یک نام خوب برای ثبت شرکت

ویژگی های یک نام خوب برای ثبت شرکت

ویژگی های یک نام خوب  برای ثبت شرکت

ویژگی های یک نام خوب برای ثبت شرکت

چگونه از بهترین نامها برای تجارت خود انتخاب کنیم:

برای تجارت نه چندان بزرگ خود، به احتمال قوی مایل به انتخاب یک نام جسورانه می باشید. اینجا چند روش ارزشمند انتخاب نام تجاری نام برده عبارتند از:

 • انتخاب یک نام آشنا

به عنوان مثال: نامی که برای گوشی های همراه انتخاب میشود در واقع در ملتها باید اسمی صمیمی و راحت و قابل تلفظ و فهم خوب و نامی زننده نباید باشد و  پارامترهایی درگیر سایر هستند که به مواردی اشاره می نماییم.

 • اسم قوی باید ساده برای تلفظ آسان و با معنی باشد به مخاطبان حس خوبی القا کند، تاریخ خوبی داشته باشد
 • دوری کردن از استفاده از اسم کالاهایی که در خود شرکت تولید می گردد زیرا برند را به مخاطره می آمیزند. یک اسم خوب برای یک برند بسیار مهم است، شرکت بیش از یک استفاده را از یک نام خوب استفاده می کند زیرا یک اسم زیبا یک شخصیت می باشد که در نهایت مشتری بدون آن نمیتواند خود را تمام احساس نماید.
 • آیا می تواند یک تشابهی بین اسامی برندها وجود داشته باشد؟ خیر حتی نمیتوان با، منتقل کردن کلمات برندی دیگر عبارت جدید را برند نامید. مانند: برای برند نیکان گوشت نمیتوان اسم تهران گوشت نیکان یا نیکان گوشت اصفهان را ثبت نمود.

واضح است که اسم وب سایت ساده در حال رشد، کلمات ویژه تنها در زبان انگلیسی، برای یافتن سختر است، اما کارشناسان چگونگی تبدیل سایت شرکت به یکسایت خوب و آسان برای جستجو و به یاد ماندنی تلاش می نماید.

 

در اینجا بعضی از استراتژیهایی که برای ایجاد یک نام قوی و به یاد ماندنی است وجود داشته برای دانستن ویژگی های یک اسم خوب برای ثبت شرکت:

 • نام برند با تعداد حداکثر شش حرف و کوتاه
 • لازم نمی باشد به مردم بگویی که من بامزه ام و کارهای خنده داری انجام می دهم، فقط آن‌ها را بخندان-، این اصل در مورد برند نیز صدق می کند.
 • در قرار دادن کلمات کلیدی در اسم دامنه خود تاکید زیاد کند
 • معمولا معتقدید که اگر دامنه شما در دات کام است آن در بعضی از سایتهای نزدیک به رده اول می باشد.
چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

مراحل ثبت یک علامت تجاری

هزینه سرمایه گذاری برای ثبت یک علامت تجاری تقریبا کم است و مزیت های زیادی دارد.
شما حق استفاده ازعلامت تجاری یکتایی را دارید که خدمات آن به برای ترویج محصولات کل ایران را تحت پوشش دارد.

شما می توانید از نماد ® برای علامت گذاری استفاده کرده  که با این کار به دیگران می گویید که آن  نماد یک علامت ثبت شده می باشد.
برای ثبت یک علامت تجاری باید با توجه به حمایت قانونی  از تلاش برای تقلید نام تجاری جلوگیری نمود.
با ثبت علامت تجاری خود خواهید توانست در پایگاه داده علامت تجاری عمومی، علامت تجاری خود یا یک علامت مشابه آن را جست و جو نمایید.

شما می توانید از افرادی که از یک علامت همانند به اشتباه برای محصولاتشان استفاده کرده اند شکایت کنید.

روند ثبت یک علامت تجاری به شما کمک خواهد کرد تا اطمینان داشته باشید که علامتی مشابه علامت شما نیست. هنگامی که علامت خود را با موفقیت ثبت کردید در واقع ادعای شما در خصوص تخلف دیگران ثابت می گردد. ارزش ثبت یک علامت تجاری به عنوان علامتی در بازار می تواند به طور مهمی در طول زمان افزایش پیدا کند.
شما می توانید با علامت گذاری، فروش یا مجوز استفاده از اموال ثبت گردیده را به فرد و یا افراد دیگر واگذار کنید.

اگر علامت تجاری را ثبت نکنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

شما از نظر قانونی ملزم به ثبت علامت تجاری خود می باشید. با این حال، از دست دادن مزایای ثبت یک علامت مشکل تر  از حمایت قانونی در برابر یک علامت ثبت نشده می باشد چرا که باید قانون تحت عنوان قانون تجارت به صورت منصفانه به امور رسیدگی نماید که این اقدامات می تواند سخت تر باشد وهمچنین می تواند منجربه دادخواهی طولانی و پر هزینه گردد.

در سال 2002 با حمایت قانونی از علائم تجاری، ثبت یک علامت تجاری به صورت انحصاری شد به گونه ای که طبق آن می توانید از افرادی که از علامتی مشابه علامت شما برای کالای خود استفاده می­کنند شکایت نمایید.

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم و مشتری را تکریم کنیم

چالش های مقابل بسیاری از کار و امروز بیشتر از همیشه. همیشه رو به افزایش انتظارات مشتری، زیاد رقابت (که از زیادتر در برهوت)، شفافیت زیاد، کاهش اعتماد و وفاداری مشتری، سرعت افزایش یافته و اثرات محسوس تغییرات، به ذکر فشردن بر منابع و حواشی نمی باشد: این فقط برخی از مسئله های سر گروهان کسب و کار امروز به ما بگویید آنها روبرو هستند.

در بسیاری از بخش های بازار، یک فراوانی از تامین کننده امکان می باشد. پس از آن تجارت است که ارائه تجربه مشتری مقرون توجه  که موفق است. این جهان که در آن خریداران قرار دادن مانع های زیادتری برای جلوگیری پیشه حمله به مکان خود، که در آن مردم سوالات زیادی، بیشتر و اعتماد کمتر و سخت را به سود خود و توسعه هست. انتظارات مشتری در حال افزایش می باشد در همه زمان ها: آنها را می خواهم چگونه آن را می خواهید، وقتی که آنها آن را می خواهم، و آنها  را می خواهم!

کسب و کار موفق آنهایی که موفق به ایجاد یک مشتری در همه جا همه چیز انجام می دهند. ما آنها را کسب و ۳D پاسخ چرا که آنها، به طرز چشمگیری و آشکارا متعدد از رقبای خود. کسب و ۳D نه تنها دیدار با انتظارات مشتری، آنها را بیشتر از و ایجاد مشتریان خوشحال. چه چیزی بیشتر، این است یکی کردن نمی باشد: آنها توانایی انجام این کار به طور مداوم، این است که چگونه آنها ایجاد وفاداری و حتی از خود گذشتگی است.

پس چگونه می تواند مشتریان خوشحال و اختصاص داده شده ایجاد کرد؟ هیچ پاسخ جادویی وجود دارد، اما چیزهایی که می بینیم آنها را انجام مداوم است که آنها را کمک می کند تا هستند.

 

 

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

چرا گوگل شرکت موفق می باشد؟؟

از ثبت شرکت گوگل تا موقیت  گوگل :

امروزه چرا گوگل نسبت به سایر موتورهای جستجو در کسب و کار و بازاریابی پیشتاز می باشد و دیگر مرورگرها در نظر شکست خورده می آیند. هر روز صدها میلیون نفر از مردم صفحه اصلی گوگل را مشاهده می کنند. در کل این موتور جستجو  حداقل ۸۵ درصد از بازار اینترنتی شبکه جستجو را در اختیار داشته که yahoo، bing و دیگران در حال مبارزه برای نگهداری چند میلیون بازدید کننده خود می باشند. سوال این است که چرا گوگل ؟ و چه راز واقعی در پشت نمایش عمومی و جهانی پوشیده است! الگوریتم ارتباط بین حروف و کلمه ها و جمله ها و البته زبانهای مختلفی که در این شرکت زیر پوشش قرار دارند و به همراه پشتیبانی کاربردی و پاسخ دهی با سرعت بالا همه زبانهای زنده دنیا قدری گوگل را از سایرین باهوش تر کرده، گوگل فقط  وسیله ای باشد که به آسانی قابل درک و نتایج را سریع بدون حاشیه نمایش دهد پیش از اینکه دیگر رقبا به فکر بیوفتند؛ البته گوگل بیش از یک موتور جستجو می باشد. از زمان آغاز به رشد گوگل در ایالات متحده، همه چیز به طور کامل تغییر کرده و مردم متوجه یک تغییر شگفت انگیز و یک تفاوت عمده در جستجوهای خود شده . گوگل به گزار در وب و درک ساختار لینک ها و یافتن آنها ایجاد گردیده و برای فهم نحوه ی تعقل انسان ها و قیاس ملت ها و… گوگل برای بسیاری از موارد ایجاد شده مواردی که هر شخصی به نوبه خود حداقل یک بار آن را فهمیده و این موارد علاوه بر این  که حالات انسانها را ضبط و مقایسه کند گوگل به شما میگوید پدربزرگتان ۶ سال قبل از گل یاس سفید بسیار یاد کرده است و در نظرش بوده  و از طرفی آینده را نیز طبق روند گذشته پیش بینی کرده و همه این نتایج تنها به خاطر استفاده شهروندان از مرورگرها می باشد و هر ثانیه به آگاهی آن افزوده، تحت نظارت قوانین کشور خدمات دهنده و با مالکیت آن کشور. در حالی کهyahoo و سایرین درقبال استفاده از خدماتشان تبلیغات عظیمی  برای کاربران ارائه نموده که در بیشتر مواقع مورد پذیرش عموم قرار نگرفته است. وقتی که مردم  در وب برای به دست آوردن اطلاعات مربوطه جستجو خواهند کرد به راحتی، به مطالب نشان داده شده از طرف گوگل اعتماد کرده و مطمئن می باشند مشاوره مرور گر کارساز و مطمئن است به طوری که کاملا (بدون تبلیغات و منحرف شدن از موضوع اصلی) ساده، مناسب و رایگان می باشد. گوگل پلاس بزرگترین شبکه اجتماعی می باشد. تنها الگوریتم گوگل دلیل اصلی برای موفقیت آنها نمی باشد. این شرکت به ایجاد و توسعه و یک برنامه هوشمند دست زده و تقریبا حق مردم از سراسر جهان را اَدا می نماید. مهندسان گوگل برای بهبود بخشیدن الگوریتم سخت کار انجام می دهند تا آن را به بهترین تبدیل نمایند.

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل