اخذ کد اقتصادی

طرح صنعتی

در این متن می خواهیم علاوه بر توضیحی کوتاه راجع به طرح صنعتی،به مراحل ثبت آن بپردازیم. خاطرنشان می شویم که موسسه حقوقی راه روشن به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی کشور، با استفاده از متخصصان مجرب خود در فاصله زمانی کوتاه، اقدامات لازم را جهت ثبت طرح صنعتی شما به عمل خواهد آورد. در همین راستا کافیست با کارشناسان حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.

طرح صنعتی چیست ؟
طبق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر نوع ترکیب خطوط با رنگ ها و هر نوع شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و لا غیر، به نوعی که ترکیب یا شکل یک فرآورده یا محصولی از صنایع دستی را مورد تحول قراردهد را طرح صنعتی می گویند.

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.بطور قطع چنین اشکالی نباید شبیه اشکال موجود در طبیعت باشد، که در این صورت ابتکاری نخواهد بود .همچنین ممکن است این اشکال جنبه اختراعی نیز پیدا کنند،به عنوان مثال یک شخص حقیقی یا حقوقی یک زود پز طراحی می کند که طرح ظاهری و یا باطنی متفاوت و خاص خودش که از جایی الگوبرداری و یا بهتر بگوییم کپی نشده باشد و برای پخت و پز بهتر از نمونه های قبل از این باشد ممکن است بصورت اختراعی به ثبت برسد و بعلاوه ممکن است آن را به صورت علامت تجاری به ثبت رساند.
مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.(ماده ی 68)

در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است،مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید،مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70،باید حاوی نکات زیر باشد:

* اسم،نشانی،کدپستی،شماره ملی،تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.

* اسم،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.

* اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
* ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
* تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.

* تعیین ضمائم تبصره

1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.

تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
3- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
4- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
5- در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
6- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
8- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون،درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ذکر ماخذ آن.

تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد،مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.

9- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسال
1-سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.

2- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.

3- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی
1-ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت طرح های صنعتی.
2- تکمیل  اظهارنامه اینترنتی ( در ادامه به طور کامل، به نحوه ی تکمیل اظهارنامه اینترنتی خواهیم پرداخت )
3-  بررسی و کارشناسی جهت تأیید طرح و نبود ایرادات.
4- صدور ابلاغیه پذیرش.
5- اقدام متقاضی جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح های صنعتی
6- پرداخت هزینه های ثبتی قانونی.
7-  دریافت شماره ثبت طرح صنعتی.
8- ارسال جهت چاپ در روزنامه رسمی.
9- صدور آگهی.
10- دریافت سند تصدیق از طریق اداره ثبت طرح صنعتی.
مراحل ثبت الکترونیکی اظهارنامه طرح صنعتی
1)ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی به نشانی http://iripo.ssaa.ir

2) ورود به صفحه ی خدمات الکترونیکی:

_ ورود به  قسمت اداره ثبت طرح های صنعتی.

_ انتخاب گزینه ی ثبت اظهارنامه صنعتی.

_تأیید وقبول تعهد بندی از قانون که متقاضی از طریق سیستم پی گیر پرونده خواهد بود و از روز ابلاغ، مهلت قانونی پاسخگویی به اخطار برای متقاضی شروع خواهد شد.

_ورود به مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه

_ ورود به قسمت اطلاعات اظهار نامه

_ پر کردن اطلاعات مربوط به مالک اظهارنامه ( مشخص نمودن حقیقی یا حقوقی بودن و ایرانی یا غیر ایرانی بودن مالک ) و سپس ثبت موقت و دریافت کد رهگیری جهت ذخیره ی اطلاعات وارد شده.

_ انتخاب گزینه  وکیل رسمی دادگستری در صورت داشتن وکیل برای افراد حقیقی.

_ انتخاب دفتر حقوقی به عنوان نماینده برای دفاتر حقوقی.

_ انتخاب گزینه ی نماینده قانونی در صورتی که شخص حقوقی دارای وکیل دادگستری باشد و آن شخص دریافت کننده ابلاغ ها باشد. و اگر وکیل نداشته باشد انتخاب گزینه صاحب امضاء یا مؤسسه.

_ پر کردن مشخصات اطلاعات و درج آدرس الکترونیکی و تلفن همراه شخص معرفی شده.

_ انتخاب فقط یک شخص حقیقی به عنوان دریافت کننده.

_ ورود به مرحله ی ثبت مشخصات طرح و توضیح و توصیف آن.

_ بارگذاری ضمایم

_ پیوست کردن ضمایم مورد نیاز. جهت پیوست ابتدا گزینه بارگذاری پیوست را با توجه به متن خواسته شده مقابل گزینه راهنمای پیوست کلیک کنید. سپس گزینه ی Browse را انتخاب کرده و تصویر موردنظر را انتخاب نمایید و پیوست را ارسال کنید.

_ ضمایم اظهارنامه :

مدارک مثبت هویت مالک، نماینده قانونی و طراح.

نحوه و نمونه ارسال تصاویر. یعنی یک نمونه از تصویر گرافیکی یا یک نمونه از طرح ترسیم شده در صورت دو بعدی بودن یا یک نمونه از تصویر گرافیکی یا یک نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح در صورت سه بعدی بودن طرح.

4-4مشخصات فن تصاویر.

_ در سایز A4.

_ اسکن به صورت عمودی

_ ساده بودن زمینه طرح

_ رنگی بودن کالا با حجم 500KB

_ سیاه و سفید بودن تصویر مدارک با حجم 250KB

_ پسوند فال های ارسالی JPG باشد.

3 ) تأیید اطلاعات مرحله اول و دوم و بازبینی اطلاعات و ضمایم.

4) پرداخت هزینه بصورت الکترونیکی و دریافت شماره اظهارنامه. (پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).

شایان ذکر است ،متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،می توانند سایر درخواست های خود را نظیر ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و پیگیری اظهارنامه  از طریق همین  سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند.
مرجع ثبت از تاریخ وصول ، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار می دهد.

ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:
1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه

2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی

3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.

4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.

5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.

6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.

7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.

8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی

درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.

انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی
همان طور که گفته شد، به موجب ماده 58 ، هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب به متقاضی اعلام و وی باید جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی اقدام نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

1-شماره و تاریخ اظهارنامه

2-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی

3-اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود.

4-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی

5-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.

6-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.

7-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.

8-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه

9-مدت اعتبار ثبت

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهند بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود ، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

(ارائه خدمات حرفه ای در موسسه تخصصی راه روشن)

اخذ کد اقتصادی

ثبت برند

برند چیست ؟
طبق قانون ثبت جمهوری اسلامی ایران برند یا همان نام و علامت تجاری،نشانی است که می توان به وسیله آن کالا های تولیدی و یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی را از سایر کالا ها و یا خدمات مشابه متمایز کرد.

مزایای ثبت برند :
یک برند خوب (نام تجاری) می تواند مشتریان و یا مشترکان شما محصولات شما را از نوع های مشابه تشخیص بدهند و عامل بسیار مهمی در ایجاد شناخت محصولات و خدمات شما و حتی با داشتن برند و مدارک لازم جهت اخذ وام از بانک ها درخواست داده شود استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولید آن مشابه ما شود ، در قرار اعطای نمایندگی علامت تجاری یکی از مهمترین مواردی است که حتما باید قید شود.
تولید کنندگان و تجار و شرکت هایی که می خواهند از طریق دولت و بانک با دریافت وام از خدمات و تولیدات خود حمایت کنند حتما با می بایست علامت و برند تجاری خود را به ثبت برسانند در زمانی یک علامت و نام تجاری خوب، وجهه و جایگاه خاصی به شرکت و کسب و کار شما می بخشد و در صورت مدیریت درست در ارائه خدمات و یا تولیدات شما و موفق بودن علامت تجاری شما تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود.
ثبت علامت تجاری بصورت قانونی از هرسوء استفاده احتمالی از خدمات و محصولات شما جلوگیری می کند و بابت علامت تجاری ارزش برند چند برابر می شود.
پس از ثبت برند با قرارگرفتن علامت مخصوص در بالای نام تجاری اعتبار بین المللی برای برند به دست می آید.
علامت تجاری موجب می شود که در بازارهای بین المللی و مذاکرات تجاری طرف قرارداد تولید کننده دارای علامت تجاری را به عنوان شرکتی دارای سابقه و برنامه و اعتبار ببینند.
با ثبت علامت تجاری از سرقت طرح ها و ایده های دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید.
علامت تجاری با حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناخت کالا و خدمات و همچنین با اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ توافقی با صاحب علامت تجاری را محافظت می کند.
علامت تجاری قابل تمدید شدن به مدت نامحدود با پرداخت مبلغ خاص را دارد.
با ثبت علامت تجاری در واقع از آن توسط مراجع قانونی محافظت به عمل می آورید.
ثبت علامت تجاری مانع تلاش های رقبای غیر منصف مثل متقلبان در سوء استفاده از نوع و روش محصول و یا خدمات شما از نوع نامرغوب و یا متفاوت می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند:
1-برای اشخاص حقیقی ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی لازم است
2- برای اشخاص حقوقی نیز کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء ، کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده کرده باشید) باید ارائه شود.
3- ارائه مدارکی که نشان دهنده نوع و زمینه فعالیت شما باشد. نظیر جواز و یا اعلامیه تاسیس و یا پروانه بهره برداری از صنایع مدارکی از این قبیل
در صورتی که سوال یا ابهامی در رابطه با مدارک مورد نیاز ثبت برند و علائم تجاری دارید می توانید به صورت رایگان با مشاوران ما در موسسه راه روشن در ارتباط باشید.
شماره تماس:0214439500

نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

چک لیست از مواردی که در اکثر موارد باید در اساسنامه ذکر شود.

 1. اسم شرکت برای ثبت شرکت
 2. سبک  شرکت
 3. مدت زمان شرکت
 4. اهداف شرکت بیان و تعریف گردد.
 5. آدرس دفتر مرکزی و شعبات، در صورت وجود
 6. جزییات سرمایه شرکت، مشخص نمودن میزان پرداخت به صورت نقدی و مبلغ پرداخت شده، به صورت جداگانه
 7. تعداد سهام حامل و سهام با نام و ارزش اسمی آن و همینطور تعداد سهام ممتاز، در صورت وجود داشتن، خاص و امتیازات همراه با آن
 8. نحوه پاسخ از ارزش اسمی سهام و دوره ای که باید پرداخت گردد.
 9. نحوه انتقال سهام با اسم
 10. نحوه تبدیل سهام با اسم به سهام حامل و برعکس
 11. نحوه و شرایط افزوده شدن یا کاهش سرمایه شرکت
 12. مدت زمان و نحوه دعوت جلسات عمومی
 13. مقررات مرتبط به حد نصاب در جهت جلسات عمومی

نحوه معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط جلسات عمومی

تعداد مدیران، نحوه انتخاب، مدت مدیریت، شیوه ی انتخابات جانشینان مدیرانی که فوت می شوند و یا استعفا می دهند و تبدیل به نیروی ناتوان و  یا در غیر این صورت از دفتر خود توسط هر قانونی محروم و منع سمت گردیده اند.

جزئیات وظایف و اختیارات از هیئت مدیره

زمان و شیوه دعوت جلسات هیئت مدیره

مقررات درباره حد نصاب برای جلسات هیئت مدیره

شیوه انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و زمان خود را از دفتر

معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط هیئت مدیره

تعداد سهام امنیتی که مدیران با شرکت سپرده می شود

شرکت باید یک یا چند بازرسان قانونی داشته باشد و مطلع از شیوه انتخاب آنها باشد  و نظر خود را در دفتر ثبت نماید

تاریخ آغاز و پایان سال مالی شرکت بعد از ثبت شرکت، محدودیت زمانی برای آماده سازی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن را به بازرسان قانونی و به مجمع عمومی به صورت سالانه

شیوه انحلال شرکت و اقدامات برای انحلال و امور مربوط آن

شیوه ساخت تغییرهای اساس نامه

تعریف شرکت

تعریف شرکت

تعریف شرکت

تعریف شرکت

چگونگی نهاد حقوقی شرکت ؟

شرکت یک نهاد می باشد که وجود حقوقی جدا از صاحبان آن که جنبه حقیقی داراست. صاحبان این شرکت به عنوان عضو یا سهامداران شناخته گردیده اند. وضعیت حقوقی خود به شرکت همان حقوق به عنوان یک فرد طبیعی می باشد یعنی که یک شرکت می تواند بدهی متحمل گردد، شاکی شود.

شرکت یک انجمن و یا مجموعه ای از اشخاص، افراد حقوقی ، و یا ترکیبی از هر دو می باشد. اعضای شرکت به یک هدف مشترک ایمان داشته اند و متحد روی یک هدف خاص متمرکز می شوند.

شرکت ها به شکل های متفاوت مشابه:

شرکت ها توسط مدیران و منشی و کارکنان شرکت اداره می گردند و به کارگیری دستگاه های گوناگون.

صاحبان کسب و کارهای کوچک اغلب از یک نوع ساختار شرکت به اسم یک شرکت خصوصی است “Pty با مسئولیت محدود، استفاده می نمایند. سهام این نوع از شرکت قابل فروش نخواهد بود و با مسئولیت محدود می باشد.

شرکت های بزرگ که مشغول به فروش سهام به عموم بوده اند هنوز هم می تواند مسئولیت خود را محدود نمایند.

دلایل داشتن ثبت شرکت 

مزایایی برای استفاده از یک ساختار شرکت برای ایجاد یک کسب و کار هست. داشتن شخصیت حقوقی و داشتن یک وضعیت محدود بیعنی که مسئولیت اعضا و یا سهامداران کم بوده اما به طور کلی همه برای بدهی های شرکت مسئول می باشند.

اکثریت، یک شرکت برای محافظت از دارایی شخصی خود سازماندهی می شود این مهم است که توجه کنید در شرکت ها تنها برای اداره کردن مشتری ها به ثبت می رسند و نظام مند کردن سیستم محصول و مشتری و حسابداری هزینه ها و نقدینگی برای برنامه ریزی  برای هدفی واضح که شرکت بر اساس آن ایجاد و ثبت می گرددو به حمایت تمام اعضا نیازمند می باشد.

تعریف شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

دانستنی های پیش از ثبت شرکت

نکاتی که قبل ثبت شرکت باید بدانید:

پیش از اینکه آغاز به ثبت یک شرکت بکنید احتیاج به تصمیم گیری داشته  که آیا ساختار شرکت بهترین تناسب را با نیازهای کسب و کار داشته باشد؟ موسسه حقوقی ثبت شرکت راه روشن ضمانت میکند که  هنگام تصمیم گیری تا مشاوره حرفه ای درباره ثبت شرکت همراهتان باشد. پس با ما همراه بوده:

برای نامگذاری شرکت

تصمیم بگیرید که چطور شرکت خود را اداره می کنید؟

درک تعهدات قانونی به عنوان یک صاحب دفتر

و…

نام شرکت شما باید وضعیت حقوقی را نمایان کند (برای مثال “اختصاصی”  اگر نام یک شرکت اختصاصی باشد این در حال حاضر نمی تواند یک اسم شرکت یا کسب و کار ثبت نام گردد و باید کلمات یا عبارات ویژه ای را شامل گردد. شما همچنین امکان دارد نیازمند به چک کردن نام باشید.

فقط ثبت نام یک کسب و کار، همان ثبت شرکت نخواهد بود. این کار یک نهاد مجزا قانونی ایجاد کرده و یا دسترسی به امتیازات خاصی ارائه می کند که متصل به شرکت بوده– برای نمونه، نرخ مالیات شرکت ها و…. .

برای اطلاعات افزون درباره نحوه پیدا کردن یک نام برای کسب و کار بنگرید به ثبت نام کسب و کار.

چگونه شرکت خود را اداره می کنید

زمان تصمیم گیری چطور این شرکت در داخل اداره خواهد گردد که آیا اداره آن را تحت قواعد، قانون اساسی خود و یا ترکیبی از هر دو به کار گرفته است. درباره تعویض قوانین، قوانین اساسی برای مدیریت داخلی یک شرکت قانون موجود شرکت باشد مفهوم شرکت است و نه قانون خارجی، شرکت قانون اساسی نوشته شده خود را دارا است.

مقامات

اگر شما یک کارگردان و یا دبیر یک شرکت بوده، شما باید تعهدات قانونی خود را به عنوان یک “مقام شاغل درک نموده، این مقامات که در آخر مسئول ضمانت شرکت مطابق با قانون است.

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

ثبت شرکت و رسم مدل کسب و کار

تعریف طرح کسب و کار و  رسم مدل کسب و کار خود

مدل کسب و کار چیزی می باشد شبیه نقشه یک ساختمان که پیش از ساختش ترسیم میشود و روابط و جایگاه ها و مدل کاری و زمانبندی ها و محصول که خود ساختمان بوده تا احراز کیفی ساختمان و در نهایت ریسک ها و فرصتها تعیین می گردد در آخر شما تصمیم میگیرید که کار را شروع کرده و یا از همان مدل تجاری خود متوجه خواهید شد مدل کسب و کار شما ایراد دارد و برای اجرا صرفه اقتصادی را دارا نمی باشد. وقتی که از مدیریت در مورد یک مدل کسب و کار سوال کنید. “یک مدل کسب و کار چطور بوده است؟”  واقعا جواب واضحی از همه می گیرید :اینکه  “چگونه می توانم برای پول برنامه ریزی داشته باشم؟”

پشت این سوال یک صف از سوالات وجود دارد:

که هدفهای مشتری چه خواهد بود؟

برای کدام احتیاج مشتری محصول وجود دارد و یا چالش را حل کنید؟

چه محصولی را عرضه می کنید؟

به دست آوردن و حفظ مشتریان چگونه انجام می شود ؟

چگونه محصول خود را تعریف و ارائه می دهید ؟

چگونه درآمد کسب می کنید؟

ساختار هزینه شما چطور بوده؟

حاشیه سود شما چه خواهد بود؟

در طول سال  ۱۹۹۰وقتی که دنیای کسب و کار با صحبت در مورد یک اقتصاد جدید و قوانین کسب و کار جدید در حال شکل گرفتن خواهد بود، مردم و حتی تجارت کسب و کار به نظر می رسید برای از یاد بردن بخشی که در مورد پول و کسب و کار مردم بوده با استفاده از مدل کسب و کار خارج شد، اما وقتی که رشد صفحات web افزایش یافت رشد سریع بازار در web و در طرفی دیگر به رقابت پرداختن بازار های مختلف و پیچیده شدن روابط مالی سبب بوجود آمدن چارت های سازمانی متعدد برای اهداف و نیازهای متفاوت گردید.

نقطه سر به سر: درآمد با هزینه در یک سطح قرار داشته باشد.

خصوصیات شرکت موفق

خصوصیات شرکت موفق

خصوصیات شرکت موفق

خصوصیات شرکت موفق

شرکتها معمولا با یک ایده شروع می شوند قصد دارند: یک ایده، یک محصول، و یا یک فرهنگ می باشد که بنیانگذاران آن  مختلف است- یکی که خارج از غرفه در میان زیادی از. آنها امیدواریم که از نوع شرکت می باشد که دیگران به دنبال تقلید و افراد با هوش تری می خواهد برای کار.

و در حالی که هر صاحب کارآفرین و کسب و کار می داند که چقدر مهم می باشد به تمرکز بر روی کار در دست، را به یک مرحله در یک زمان، جایی در پشت ذهن خود، آنها می توانند سرمایه گذاری خود را تصور تبدیل کردن به یکی از آنهایی که بزرگ بوده که می ایستد آزمون زمان می باشد.

چه معدود شرکت هایی که آن را در زمان طولانی از هزاران که  متمایز می کند: که این سوال را مطرح میشود؟ اقداماتی که کارآفرینان توانسته در اوایل به صحنه را برای موفقیت پایین جاده را چه افرادی می باشند؟

در اینجا نه نقشه اساسی برای موفقیت کسب و کار باشد. این استراتژی شرکت را قادر به افزایش زیاد.

محصولات می باشد که همواره ارائه یک تجربه مشتری ممتاز. اپل پخش در آغاز MP3، سایت موسیقی آنلاین، موبایل های هوشمند و یا تبلت بسازد. آمازون اولین خرده فروش آنلاین نمی باشد. تاجر جو اولین بقال متخصص بوده. اما محصولات و خدمات خود به صورت دائم لذت مشتریان نمایان گردیده توسط آنها چه خواهند داشت یا نیاز در راه بوده که رقبا می تواند حتی نزدیک باشند.

مالکیت معنوی دستیابی به موفقیت بوده که رقبای نتوانسته در اطراف طراحی نمایند. ما می دانیم که کوالکام می سازد پردازنده و نرم افزار برای موبایل های هوشمند. ولی این غول فن آوری بی سر و صدا از شرکت خود را در اختراع ثبت گردیده برای رسیدن به موفقیت CDMA و سایر فن آوری های بی سیم هسته ای می باشد که، امروز، در بسیاری از گوشی های همراه در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. سال ها و سایرین بزرگ صرف توسعه تکنولوژی دستیابی به موفقیت آن، آوردن آن به بازار، و دفاع از مالکیت معنوی آن می باشد.

خصوصیات شرکت خوب

خصوصیات شرکت خوب

خصوصیات شرکت خوب

خصوصیات شرکت خوب

ثبت شرکت و خصوصیات یک شرکت خوب که به بهترین نحو اداره می شود.

اگر شما از ۱۰ نفر ویژگی های یک شرکت خوب را سوال کنید: احتمالا ۱۰ جواب مختلف دریافت می کنید. چون اشخاص مختلف نظر های متفاوتی خواهند داشت. برای مثال:

 1. از نظر یک مصرف کننده: یک کسب و کار “خوب” محصولات و خدمات عالی فراهم می نماید.
 2. از نظر یک صاحب تجارت: کسب و کار خوب با داشتن مشتری های خوب و خریدار، اعتماد و محصول عالی پشتیبانی می گردد . با این حال، کسب و کار موفق تعدادی از ویژگی های متعدد و بسیاری دارد.

برنامه و تمرکز

کسب و کار خوب به طرح های خوب احتیاج دارد. در حالی که طی مقاله ای در سال ۲۰۰۶ استدلال می کند برای “کارآفرین ” ایجاد یک کسب و کار موفق طرح کسب و کار پیچیده لازم نمی باشد ان همچنین می گوید طرح کسب و کار باید به خوبی اجرا گردد. برنامه های مالی، بازاریابی و اطلاعات مرتبط  با محصول و… . همینطور اشاره می کند که شرکت ها باید طبق برنامه زمانی روی پروژه ها تمرکز نمایند که به خوبی و به موقع انجام گیرد زیرا یکی از دلیل های از دست دادن مشتری، نداشتن آمادگی محصول برای مرحله نهایی فروش و رسیدن به دست مشتری می باشد.

جاه طلبی و ریسک:

جهت موفقیت یک شرکت باید با انگیزه ای زیادتر از موفقیت مالی، ایده نگر باشید. صاحبان تجارت و تیم مدیریت توسط عشق در کسب و کار و یا عشق به آنها خدمات و محصولات نشان داده می شود، آنها به اندازه کافی در کسب و کار خود دوران دشوار داشته اند. به اضافه این، صاحبان کسب و کار موفق که به اندازه کافی در مورد کسب و کار پرشور به خطر خواهند افتاد که متوجه می گردند این خطرات توانایی به انجام کسب و کار بهتر منجر می گردد. صاحبان کسب و کار باید قابل انعطاف و آماده برای پرش در بازارهای تازه با تکنولوژی و فرهنگ تازه برای تغییر مثبت باشد. با این حال، آنها نیز باید در نظر بگیرید از خطرات بدون برنامه ریزی کافی، دوری کنید.

ویژگی های یک نام خوب برای ثبت شرکت

ویژگی های یک نام خوب برای ثبت شرکت

ویژگی های یک نام خوب  برای ثبت شرکت

ویژگی های یک نام خوب برای ثبت شرکت

چگونه از بهترین نامها برای تجارت خود انتخاب کنیم:

برای تجارت نه چندان بزرگ خود، به احتمال قوی مایل به انتخاب یک نام جسورانه می باشید. اینجا چند روش ارزشمند انتخاب نام تجاری نام برده عبارتند از:

 • انتخاب یک نام آشنا

به عنوان مثال: نامی که برای گوشی های همراه انتخاب میشود در واقع در ملتها باید اسمی صمیمی و راحت و قابل تلفظ و فهم خوب و نامی زننده نباید باشد و  پارامترهایی درگیر سایر هستند که به مواردی اشاره می نماییم.

 • اسم قوی باید ساده برای تلفظ آسان و با معنی باشد به مخاطبان حس خوبی القا کند، تاریخ خوبی داشته باشد
 • دوری کردن از استفاده از اسم کالاهایی که در خود شرکت تولید می گردد زیرا برند را به مخاطره می آمیزند. یک اسم خوب برای یک برند بسیار مهم است، شرکت بیش از یک استفاده را از یک نام خوب استفاده می کند زیرا یک اسم زیبا یک شخصیت می باشد که در نهایت مشتری بدون آن نمیتواند خود را تمام احساس نماید.
 • آیا می تواند یک تشابهی بین اسامی برندها وجود داشته باشد؟ خیر حتی نمیتوان با، منتقل کردن کلمات برندی دیگر عبارت جدید را برند نامید. مانند: برای برند نیکان گوشت نمیتوان اسم تهران گوشت نیکان یا نیکان گوشت اصفهان را ثبت نمود.

واضح است که اسم وب سایت ساده در حال رشد، کلمات ویژه تنها در زبان انگلیسی، برای یافتن سختر است، اما کارشناسان چگونگی تبدیل سایت شرکت به یکسایت خوب و آسان برای جستجو و به یاد ماندنی تلاش می نماید.

 

در اینجا بعضی از استراتژیهایی که برای ایجاد یک نام قوی و به یاد ماندنی است وجود داشته برای دانستن ویژگی های یک اسم خوب برای ثبت شرکت:

 • نام برند با تعداد حداکثر شش حرف و کوتاه
 • لازم نمی باشد به مردم بگویی که من بامزه ام و کارهای خنده داری انجام می دهم، فقط آن‌ها را بخندان-، این اصل در مورد برند نیز صدق می کند.
 • در قرار دادن کلمات کلیدی در اسم دامنه خود تاکید زیاد کند
 • معمولا معتقدید که اگر دامنه شما در دات کام است آن در بعضی از سایتهای نزدیک به رده اول می باشد.
چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

چرا باید علامت تجاری ثبت کرد

مراحل ثبت یک علامت تجاری

هزینه سرمایه گذاری برای ثبت یک علامت تجاری تقریبا کم است و مزیت های زیادی دارد.
شما حق استفاده ازعلامت تجاری یکتایی را دارید که خدمات آن به برای ترویج محصولات کل ایران را تحت پوشش دارد.

شما می توانید از نماد ® برای علامت گذاری استفاده کرده  که با این کار به دیگران می گویید که آن  نماد یک علامت ثبت شده می باشد.
برای ثبت یک علامت تجاری باید با توجه به حمایت قانونی  از تلاش برای تقلید نام تجاری جلوگیری نمود.
با ثبت علامت تجاری خود خواهید توانست در پایگاه داده علامت تجاری عمومی، علامت تجاری خود یا یک علامت مشابه آن را جست و جو نمایید.

شما می توانید از افرادی که از یک علامت همانند به اشتباه برای محصولاتشان استفاده کرده اند شکایت کنید.

روند ثبت یک علامت تجاری به شما کمک خواهد کرد تا اطمینان داشته باشید که علامتی مشابه علامت شما نیست. هنگامی که علامت خود را با موفقیت ثبت کردید در واقع ادعای شما در خصوص تخلف دیگران ثابت می گردد. ارزش ثبت یک علامت تجاری به عنوان علامتی در بازار می تواند به طور مهمی در طول زمان افزایش پیدا کند.
شما می توانید با علامت گذاری، فروش یا مجوز استفاده از اموال ثبت گردیده را به فرد و یا افراد دیگر واگذار کنید.

اگر علامت تجاری را ثبت نکنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

شما از نظر قانونی ملزم به ثبت علامت تجاری خود می باشید. با این حال، از دست دادن مزایای ثبت یک علامت مشکل تر  از حمایت قانونی در برابر یک علامت ثبت نشده می باشد چرا که باید قانون تحت عنوان قانون تجارت به صورت منصفانه به امور رسیدگی نماید که این اقدامات می تواند سخت تر باشد وهمچنین می تواند منجربه دادخواهی طولانی و پر هزینه گردد.

در سال 2002 با حمایت قانونی از علائم تجاری، ثبت یک علامت تجاری به صورت انحصاری شد به گونه ای که طبق آن می توانید از افرادی که از علامتی مشابه علامت شما برای کالای خود استفاده می­کنند شکایت نمایید.