ثبت شرکت در سال ۱۴۰۱ چه تغییراتی دارد؟

موضوع تاسیس شرکت به تازگی مورد توجه بسیار قرار گرفته به طوریکه تمایل افراد از حقیقی به حقوقی افزایش یافته است. دلیل این امر نیز قانونی شدن شخص و شفاف بودن مراودات مالی می باشد.

اطمینان به اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی بوده و قرارداد های میان سازمان های دولتی با اشخاص حقوقی و شرکت ها می باشد. هر ساله تغییراتی در نحوه ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها رخ می دهد. این تغییرات ممکن است در زمینه مدارک، هزینه ها، موضوع شرکت، اساسنامه و یا موضوعات دیگر باشد. در این مقاله قصد داریم هریک از این موارد را در سال ۱۴۰۱ بررسی کنیم:

تغییرات مدارک ثبت شرکت در سال ۱۴۰۱

 

پیش از آغاز فرایند بهتر است مدارک مورد نیاز اعم از تصمیم در مورد نام شرکت (۵ انتخاب)، موضوع و فعالیت شرکت، آدرس و محل کار شرکت (همراه با کدپستی) و سرمایه اولیه را فراهم نمایید.

حداقل اعضا برای ثبت یک شرکت دو نفر می باشد و یک نفر به تنهایی قادر به انجام نمی باشد .

جهت شرکت در مناقصات و گرفتن پروژه هایی که کارفرمای آنها دولتی می باشد شخص حقیقی قادر به اخذ مناقصه نمی باشد و حتما باید تحت عنوان شرکت یا شخص حقوقی شرکت کنند . اغلب عنوان های افتتاح شرکت ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت دانش بنیان میباشد .

احتمال وقوع تغییرات در قسمت مدارک مورد نیاز با توجه به قانون تسهیل، بسیار پایین می باشد. با اینکه هرساله شاهد تغییرات روند و مدارک در این زمینه بودیم ولی در سال ۱۴۰۱ میزان این تغییرات نزدیک به صفر می باشد.

 

تغییرات هزینه های ثبت شرکت در سال ۱۴۰۱

 

هزینه ثبت شرکت به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شوند. قسمت اول مربوط به هزینه های دولتی و قسمت دوم مربوط به حق الزحمه کارشناس ثبتی می باشد. در سال ۱۴۰۱ احتمال تغییر این هزینه بسیار زیاد است.

در نظر داشته باشید در سال بعدی حقوق کارمندان و بعضی از هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد که این امر در افزایش هزینه ثبت شرکت تاثیرگذار است. هزینه های دولتی نیمی از هزینه ثبت شرکت را تشکیل می دهد ولی مابقی آن در موسسه راه روشن ثابت خواهد ماند. در سال ۱۴۰۱ موسسه راه روشن هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت و هزینه دستمزد کارشناسان افزایش نمی یابد و فقط افزایش احتمالی برای هزینه های دولتی می باشد.

تغییرات موضوع و اساسنامه شرکت در سال ۱۴۰۱

 

موضوع شرکت یا موسسه و ماده های اساسنامه سال هاست که تغییری نداشته اند و در سال ۱۴۰۱ نیز احتمال تغییر آن ها نمی رود، اما در نظر داشته باشید همه این ها ممکن است نیز دچار تغییرات شوند که وجود کارشناس ثبتی در حین انجام کار، خطای به وجود آمده را از بین می برد.

نتیجه گیری

تمامی موارد ذکر شده احتمالاتی است که امکان وقوع آنها بسیار زیاد است و باید قبل از ایجاد این تغییرات در سال آینده، آمادگی روبرویی با آن را داشته باشید. موسسه راه روشن دارای کارشناسان ثبتی مجرب در زمینه ثبت شرکت و تغییرات می باشد که همین امر می تواند اطمینان شما را برای انجام امور ثبتی جلب نماید.

 

 

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید