ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی

روند/ نحوه/ فرآیند / مدارک لازم :

بعد از ارائه مدارک لازم به موسسه حقوقی ثبت شرکت راه روشن و تایید تقاضا در قوانین امور پزشکی و دارویی ، موافقت اصولی ثبت شرکت پخش سراسری یا استانی دارو صادر می گردد و جواز فعالیت (در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان متخصص ثبت شرکت دارویی موسسه حقوقی راه روشن) به صورت یکساله صادر می شود.

چه مدارکی برای ثبت شرکت دارویی لازم است؟

۱- تقاضا کتبی دریافت موافقت ثبت شرکت پخش سراسری یا استانی دارو

۲- تصویر اساسنامه شرکت با ذکر نوع فعالیت در جهت پخش دارو

۳- تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و تغییرهای شرکت

۴- عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل از پلیس به اضافه ده

۵- دارا نبودن سوء فعالیت در امرهای دارویی و وزارت بهداشت

۶- فرم تکمیل شده تعهد نامه شرکت

۷- معرفی نامه به شکل کتبی از معاونت غذا و دارو دانشگاه

نکاتی در خصوص ثبت شرکت دارویی :

۱- اخذ جواز شرکت پخش استانی در شرایط برابر اولویت با شرکتهای تعاونی داروسازی است.

۲- در صورت وجود چندین متقاضی دارای شرایط اولویت بررسی بر پایه تقدم تاریخ ثبت درخواست می باشد.

۳- حداکثر ظرفیت پذیرش درخواست موافقت اصولی پخش استانی به ازای تا پنجاه داروخانه یک شرکت پخش استانی می باشد.

۴- صدور جواز فعالیت شرکت پخش بر اساس آنکه به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده بیست است.

چه کسانی دارای صلاحیت برای ثبت شرکت دارویی خواهند بود؟

هر شخص حقوقی که در اساسنامه آن موضوع توزیع دارو به عنوان وظیفه اصلی شرکت ذکر شود ، می تواند بر اساس ضوابط این آیین نامه تقاضا ثبت شرکت پخش سراسری و یا شرکت پخش دارویی استانی دهند.

نکته *: اعتبار موافقت اصولی به مدت زمان شش ماه می باشد.

نکته * : رسیدگی به موضوع فعالیت شرکت های پخش استانی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه می باشد.

با راه روشن به خواسته ی خودتون برسید.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید