کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی (شخصی) و حقوقی (شرکتی) قابل اخذ می باشد :

کارت بازرگانی چیست: کارت بازرگانی برای صادرات و واردات اجناس یا کالا مورد استفاده قرار می گیرد. که این امر توسط اداره گمرک ایران انجام می گیرید.

استفاده های دیگری از کارت بازرگانی قابل انجام است که شامل: ثبت برند و نام لاتین، گشایش ال سی و اعتبارات در بانک ها و . . .

اکثر مدارک های مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی شخصی و شرکتی در متن ذیل مشخص شده است اما با تماس شما با کارشناسان موسسه راه روشن می توانید از راهنمایی ساده تر و راهکارهای مناسب تر بهره مند شوید.

الف) مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی حقوقی :

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها (که امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره داشته باشد.)

(درمورد بند ۱ تقاضا کننده باید شخصا به اداره ثبت اسناد و املاک بخش ثبت شرکتهای محل خود رجوع و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت گرفتن کارت بازرگانی کند)

(که این امر توسط موسسه راه روشن با امضای وکالت قابل انجام می باشد)

اصل مفاصا حساب های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که نشان خواهد داد بلا مانع است صادر شدن کارت بازرگانی (با معرفی اتاق بازرگانی )(با عقد قرار داد با موسسه راه روشن انجام فعالیت های دارایی قابل انجام می باشد)

اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری که زمان صادر شدن آن شش ماه بیشتر نباشد .(با معرفی اتاق بازرگانی)(شخص مدیرعامل شخصا باید به دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس برای انگشت نگاری مراجعه کند)

خرید تمبر با هزینه یک صد هزار ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق بازرگانی ارائه می شود .

داشتن کد اقتصادی (این پروسه قبل از انجام و تکمیل مدارم کارت بازرگانی باید انجام شده باشد)

گواهی گمرک اعمال ماده هفت نداشتن مبادرت به شرکت در امور قاچاق (با معرفی اتاق بازرگانی)

شرکتهایی که به صورت  مسئولیت محدود ثبت شدند: ارائه کپی و اصل تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی وشرکت نامه رسمی که دارای مهر اداره ثبت شرکت ها باشد.

شرکتهای سهامی خاص وعام : ارائه فتوکپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که دارای مهر اداره ثبت شرکت باشد .

یک برگ فتوکپی و اصل اساسنامه شرکت

فتوکپی و اصل روزنامه رسمی که نمایان تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که حتما درموضوع فعالیت شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد .

شناسه ملی شرکت (اصل مدرک ها برای رونوشت حتما برابر اصل شود)  ۶ قطعه عکس در اندازه ۴* ۶ ( جدید ،  طرح ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، عکس  رنگی و پشت نویسی شده) ۱۲-اصل و فتوکپی از همه صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام)
اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار به صورت پشت ورو کپی شود
اصل و کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو کپی شود)
اصل و فتوکپی مدارک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم است)
اصل و فتوکپی سند ملکی ۶ دانگ  ( تمام صفحات خصوصا صفحه انتقالات سند ملکی ) و در صورت مستاجر بودن اجاره نامه کد رهگیری یا محضری لازم می باشد که اجاره نامه باید به نام شرکت ثبت شده باشد.
فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ به نام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناس ها به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال
فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ به نام اتاق بازرگانی  در بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت عضویت در نشریه
قبض پرداختی به حساب ۰۵۰۰۰۴۲۶۳۹۶۰۹ به اسم اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک کار آفرین یا قبض پرداخت شده به حساب ۰۳۳۸۴۵۶۲۲۸۰۰۲ به اسم اتحادیه صنعتی بمبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملی کارشناس ها (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب شوند)
قبض پرداخت شده به حساب ۰۱۰۷۳۸۷۳۶۲۰۰۶ به اسم اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای مدارک دیپلم و لیسانس و بالاتر بی ربط و مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر اقتصاد و مدیریت بازرگانی
قبض پرداخت شده به حساب ۲۱۷۵۷۶۰۹۷۲۰۰۴ به اسم سازمان بازرگانی بمبلغ ۴۴۰,۰۰۰ ریال بانک ملی شعبه کارشناسان
اصل وکالت نامه رسمی دادگستری درصورت دارا بودن وکیل
اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر نشان دادن مدارک بالا باید به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارت خانه متبوعشان و ارائه فتوکپی پروانه کار واقامت بهمراه اصل مدارک است.
تکمیل فرم پول شویی که توسط صاحبان امضا شرکت انجام می شود.
پر کردن دفاتر مشاغل
انتخاب رسته فعالیت در ۳ شاخه
آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل باید حداقل دیپلم باشد.
نداشتن چک برگشتی برای هر یک از اعضای شرکت و دارا بودن حساب جاری برای شرکت مذکور. در صورتی که شرکت حساب جاری ندارد یا دسته چک نگرفته است یا شرکت تازه تاسیس می باشد، یکی از اعضای هیات مدیره باید یک حساب جاری با دسته چک داشته باشد که یک سال از تاریخ صدور گذشته باشد.

توضیحات :

مدیرعامل شرکت از کسانی است که فقط می تواند کارت بارگانی دریافت کند .
حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد .
کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند .
هر شخص بیش از یک عدد کارت بازرگانی، چه حقوقی و یا حقیقی نمی تواند دارا باشد .
برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد .
آدرسهای مندرج در روزنامه شرکت ، اظهارنامه ثبتی ، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا یک دیگر مطابق باشد .
حضور تقاضا کننده کارت در کلیه مراحل پذیرش و اخذ کارت بازرگانی اجباری است .

ب) مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی حقیقی (شخصی)

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها برای شخص متقاضی.( این پروسه توسز موسسه راه روشن با امضای وکالت نامه قابل انجام می باشد)
اصل مفاصاحساب های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که نشان خواهد داد بلا مانع است صادر شدن کارت بازرگانی ( با معرفی اتاق بازرگانی )( با عقد قرار داد با موسسه راه روشن انجام فعالیت های دارایی قابل انجام می باشد)
اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری که زمان صادر شدن آن شش ماه بیشتر نباشد .( با معرفی اتاق بازرگانی )( شخص متقاضی شخصا باید به دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس برای انگشت نگاری مراجعه کند)
خرید تمبر با هزینه یک صد هزار ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق بازرگانی ارائه می شود .
داشتن کد اقتصادی ( این پروسه قبل از انجام و تکمیل مدارم کارت بازرگانی باید انجام شده باشد)
گواهی گمرک اعمال ماده هفت نداشتن مبادرت به شرکت در امور قاچاق ( با معرفی اتاق بازرگانی)
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
اصل و کپی پایان خدمت پشت رو
ارائه تعیین حوزه مالیاتی ( که این پروسه توسط کارشناسان موسسه راه روشن قابل انجام می باشد)
۶ قطعه عکس در اندازه ۴* ۶ ( جدید ،  طرح ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، عکس  رنگی و پشت نویسی شده)
داشتن سن حداقل ۲۳ سال برای شخص متقاضی
تکمیل فرم پولشویی
داشتن حساب جاری که حداقل یکسال از افتتاح آن گذشته باشد .
ارائه اجاره نامه با کد رهگیری یا سند ۶ دانگ به نام شخص متقاضی
انتخاب رسته فعالیت که حداکثر ۳ رسته قابل تایید می باشد .

خوندن این مطلب کمکتون میکنه

قوانین جدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۱

۴.۲/۵ - (۴ امتیاز)

3 دیدگاه برای “کارت بازرگانی”

  1. المیرا اصغری

    سلام من هرجا میخواستم کارت بگیرم اذیت میکردن و کارمو انجام نمیدادن اما موسسه راه روشن باپیگیری های خوبی که داشتن زمانی که به کارتم نیاز داشتم بدون هیچ اذیتی کارمو انجام دادن

  2. هزینتون نسبت به بقیه شرکتا زیاده ولی واقعا کار انجام میدید و پیگیر هستین من راضی بودم کارتون عالی بود ممنون

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید