کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی (شخصی) و حقوقی (شرکتی) قابل اخذ می باشد :

کارت بازرگانی چیست: کارت بازرگانی برای صادرات و واردات اجناس یا کالا مورد استفاده قرار می گیرد. که این امر توسط اداره گمرک ایران انجام می گیرید.

استفاده های دیگری از کارت بازرگانی قابل انجام است که شامل: ثبت برند و نام لاتین، گشایش ال سی و اعتبارات در بانک ها و . . .

اکثر مدارک های مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی شخصی و شرکتی در متن ذیل مشخص شده است اما با تماس شما با کارشناسان موسسه راه روشن می توانید از راهنمایی ساده تر و راهکارهای مناسب تر بهره مند شوید.

الف) مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی حقوقی :

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها (که امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره داشته باشد.)

(درمورد بند 1 تقاضا کننده باید شخصا به اداره ثبت اسناد و املاک بخش ثبت شرکتهای محل خود رجوع و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت گرفتن کارت بازرگانی کند)

(که این امر توسط موسسه راه روشن با امضای وکالت قابل انجام می باشد)

اصل مفاصا حساب های مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم که نشان خواهد داد بلا مانع است صادر شدن کارت بازرگانی (با معرفی اتاق بازرگانی )(با عقد قرار داد با موسسه راه روشن انجام فعالیت های دارایی قابل انجام می باشد)

اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری که زمان صادر شدن آن شش ماه بیشتر نباشد .(با معرفی اتاق بازرگانی)(شخص مدیرعامل شخصا باید به دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس برای انگشت نگاری مراجعه کند)

خرید تمبر با هزینه یک صد هزار ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق بازرگانی ارائه می شود .

داشتن کد اقتصادی (این پروسه قبل از انجام و تکمیل مدارم کارت بازرگانی باید انجام شده باشد)

گواهی گمرک اعمال ماده هفت نداشتن مبادرت به شرکت در امور قاچاق (با معرفی اتاق بازرگانی)

شرکتهایی که به صورت  مسئولیت محدود ثبت شدند: ارائه کپی و اصل تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی وشرکت نامه رسمی که دارای مهر اداره ثبت شرکت ها باشد.

شرکتهای سهامی خاص وعام : ارائه فتوکپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که دارای مهر اداره ثبت شرکت باشد .

یک برگ فتوکپی و اصل اساسنامه شرکت

فتوکپی و اصل روزنامه رسمی که نمایان تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که حتما درموضوع فعالیت شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد .

شناسه ملی شرکت (اصل مدرک ها برای رونوشت حتما برابر اصل شود)  6 قطعه عکس در اندازه 4* 6 ( جدید ،  طرح ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، عکس  رنگی و پشت نویسی شده) 12-اصل و فتوکپی از همه صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام)
اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار به صورت پشت ورو کپی شود
اصل و کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو کپی شود)
اصل و فتوکپی مدارک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم است)
اصل و فتوکپی سند ملکی 6 دانگ  ( تمام صفحات خصوصا صفحه انتقالات سند ملکی ) و در صورت مستاجر بودن اجاره نامه کد رهگیری یا محضری لازم می باشد که اجاره نامه باید به نام شرکت ثبت شده باشد.
فیش پرداختی به حساب 0105401386003 به نام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناس ها به مبلغ  500000 ریال
فیش پرداختی به حساب 0105401386003 به نام اتاق بازرگانی  در بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان به مبلغ 200,000 ریال بابت عضویت در نشریه
قبض پرداختی به حساب 0500042639609 به اسم اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان مبلغ 500,000 ریال نزد بانک کار آفرین یا قبض پرداخت شده به حساب 0338456228002 به اسم اتحادیه صنعتی بمبلغ 500000 ریال نزد بانک ملی کارشناس ها (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب شوند)
قبض پرداخت شده به حساب 0107387362006 به اسم اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ 500,000 ریال برای مدارک دیپلم و لیسانس و بالاتر بی ربط و مبلغ 250,000 ریال برای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر اقتصاد و مدیریت بازرگانی
قبض پرداخت شده به حساب 2175760972004 به اسم سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان
اصل وکالت نامه رسمی دادگستری درصورت دارا بودن وکیل
اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر نشان دادن مدارک بالا باید به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارت خانه متبوعشان و ارائه فتوکپی پروانه کار واقامت بهمراه اصل مدارک است.
تکمیل فرم پول شویی که توسط صاحبان امضا شرکت انجام می شود.
پر کردن دفاتر مشاغل
انتخاب رسته فعالیت در 3 شاخه
آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل باید حداقل دیپلم باشد.
نداشتن چک برگشتی برای هر یک از اعضای شرکت و دارا بودن حساب جاری برای شرکت مذکور. در صورتی که شرکت حساب جاری ندارد یا دسته چک نگرفته است یا شرکت تازه تاسیس می باشد، یکی از اعضای هیات مدیره باید یک حساب جاری با دسته چک داشته باشد که یک سال از تاریخ صدور گذشته باشد.

توضیحات :

مدیرعامل شرکت از کسانی است که فقط می تواند کارت بارگانی دریافت کند .
حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد .
کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند .
هر شخص بیش از یک عدد کارت بازرگانی، چه حقوقی و یا حقیقی نمی تواند دارا باشد .
برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد .
آدرسهای مندرج در روزنامه شرکت ، اظهارنامه ثبتی ، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا یک دیگر مطابق باشد .
حضور تقاضا کننده کارت در کلیه مراحل پذیرش و اخذ کارت بازرگانی اجباری است .

ب) مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی حقیقی (شخصی)

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها برای شخص متقاضی.( این پروسه توسز موسسه راه روشن با امضای وکالت نامه قابل انجام می باشد)
اصل مفاصاحساب های مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم که نشان خواهد داد بلا مانع است صادر شدن کارت بازرگانی ( با معرفی اتاق بازرگانی )( با عقد قرار داد با موسسه راه روشن انجام فعالیت های دارایی قابل انجام می باشد)
اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری که زمان صادر شدن آن شش ماه بیشتر نباشد .( با معرفی اتاق بازرگانی )( شخص متقاضی شخصا باید به دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس برای انگشت نگاری مراجعه کند)
خرید تمبر با هزینه یک صد هزار ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق بازرگانی ارائه می شود .
داشتن کد اقتصادی ( این پروسه قبل از انجام و تکمیل مدارم کارت بازرگانی باید انجام شده باشد)
گواهی گمرک اعمال ماده هفت نداشتن مبادرت به شرکت در امور قاچاق ( با معرفی اتاق بازرگانی)
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
اصل و کپی پایان خدمت پشت رو
ارائه تعیین حوزه مالیاتی ( که این پروسه توسط کارشناسان موسسه راه روشن قابل انجام می باشد)
6 قطعه عکس در اندازه 4* 6 ( جدید ،  طرح ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، عکس  رنگی و پشت نویسی شده)
داشتن سن حداقل 23 سال برای شخص متقاضی
تکمیل فرم پولشویی
داشتن حساب جاری که حداقل یکسال از افتتاح آن گذشته باشد .
ارائه اجاره نامه با کد رهگیری یا سند 6 دانگ به نام شخص متقاضی
انتخاب رسته فعالیت که حداکثر 3 رسته قابل تایید می باشد .

خوندن این مطلب کمکتون میکنه

قوانین جدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۱

4.2/5 - (4 امتیاز)

3 دیدگاه دربارهٔ «کارت بازرگانی»

  1. المیرا اصغری

    سلام من هرجا میخواستم کارت بگیرم اذیت میکردن و کارمو انجام نمیدادن اما موسسه راه روشن باپیگیری های خوبی که داشتن زمانی که به کارتم نیاز داشتم بدون هیچ اذیتی کارمو انجام دادن

  2. هزینتون نسبت به بقیه شرکتا زیاده ولی واقعا کار انجام میدید و پیگیر هستین من راضی بودم کارتون عالی بود ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید