هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برند چقدر است؟

تقریبا همه ی افراد ابتدا نگران هزینه های ثبت برند خود هستند.موسسه راه روشن همه ی هزینه های برند را واضح ذکر کرده و حدود احتمالی آن را در قرارداد مشتریان ثبت می کند.

 

ثبت برند آنلاین

 

هزینه ثبت برند در سال ۱۴۰۰

هزینه ثبت برند در ۴ دسته قرار می گیرند:

 • هزینه ثبت اظهارنامه برند در سامانه

پس از عضویت در سامانه و بارگذاری مدارک باید اظهارمانه ثبت برند را تکمیل و ثبت نمایید.در این مرحله بسته به نوع حقیقی یا حقوقی بودن و تعداد طبقات و اینکه چه میزان کالا در آن گنجانده می شود، متفاوت خواهد بود.

هزینه اولیه ثبت اظهارنامه در ازای یک طبقه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۴۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۴۸۰.۰۰۰ ریال

هزینه مربوط در هر طبقه اضافی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۴۰.۰۰۰ ریال

 • هزینه آگهی تقاضای ثبت برند یا نماد ( یا همان روزنامه اول )

بعد از بررسی اظهار نامه شما توسط کارشناس مربوطه و هنگامی که ثبت آن ” بلامانع ” شد باید آگهی تقاضای برند را در روزنامه رسمی چاپ نمود که هزینه آن به صورت زیر محاسبه می شود:

هزینه این روزنامه از ۲۳۸هزار تومان به بالا می باشد. حالا چرا به بالا؟ به دلیل اینکه سیاه و سفید یا رنگی بودن لوگو، میزان خطوط و تعداد طبقات و کالاها، همگی در هزینه روزنامه رسمی تاثیر گذار هستند. تعداد خطوط بیشتر باعت بیشتر شدن کادر آگهی می گردد. هزینه ها به صورتی بالا می روند که مثلا برای سه طبقه و یک علامت رنگی باید حداقل ۳۸۸هزار تومان هزینه در سایت روزنامه رسمی پرداخت کنید.

 • هزینه حق الثبت برند یا نماد

پس از گذشت حدوداً یک ماه از چاپ آگهی تقاضا علامت تجاری، شما باید حق الثبت را در سایت پرداخت نمایید که این حق الثبت به مانند مورد بالا هرچقدر تعداد طبقات و کالاها بیشتر باشد، بیشتر خواهد بود که برای برند حقیقی یا حقوقی به شرح زیر است که باید پرداخت کنید در سایت:

هزینه مربوط به حق الثبت در ازای یک طبقه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه مربوط به حق ثبت برند در هر طبقه اضافی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه ثبت برند و لوگو

 • هزینه آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی ( آخرین هزینه )

بعد از پرداخت حق الثبت شما می توانید برای اعلام نهایی به عموم آگهی نوبت دوم را چاپ کنید که مانند مورد اول از ۲۳۸ هزار تومان به بالا می باشد.

نکته ۱: چنانچه وکیل دادگستری تحویل گیرنده ی گواهی ده ساله برند شما باشد می بایست حق التمبر وکیل حداقل به میزان حدوداً ۲۰۰ هزار تومان جهت تشکیل پرونده فیزیکی و … پرداخت نمایید.

نکته ۲: اگر متقاضی ثبت برند مادرید ( خارجی ) باشد؛ می بایست معادل ارزی هزینه ثبت را  براساس نرخ رسمی پرداخت نماید.

نکته مهم:

 هزینه ثبت برند در تهران با سایر شهرهای ایران هیچ تفاوتی با هم ندارند و تمامی مراحل فقط و فقط از طریق یک سایت و آن هم سایت اداره مالکیت معنوی انجام میگیرد.

 

هزینه ثبت لوگو

هزینه ثبت برند با هزینه ثبت لوگو جایی با هم تفاوت دارند که ما نیاز داریم لوگو را در روزنامه رنگی چاپ کنیم ولی اسم برند را خیر، برخلاف باور، هزینه ثبت یک برند نوشتاری با هزینه ثبت لوگو با هم تفاوت زیادی ندارند. نیاز به توضیح است هزینه های ذکر شده در ذیل حدودی بوده و هزینه نهایی با کمی اختلاف نسبت به مبالغ زیر خواهد بود.

هزینه تمدید برند

هزینه تمدید ثبت برند در دوره های ده ساله

– هر کدام از اشخاص حقیقی و حقوقی، معادل حق ثبت علامت هزینه بپردازند.

-در صورت تأخیر در تمدید دوره، هزینه آن نیز بر عهده آنها خواهد بود.

هزینه انتقال برند در سامانه مالکیت معنوی

هزینه مربوط به استعلام برای اجازه بهره برداری یا انتقال:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه مربوط به حق ثبت انتقال قراردادی در ازای کالا و خدمات:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه مربوط به حق ثبت انتقال در ازای هر طبقه اضافی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰.۰۰۰ ریال

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال

استعلام قیمت برند

 • هزینه مربوط به حق ثبت مجوز فعالیت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به حق ثبت اجازه مجوز فعالیت یا فسخ و خاتمه فعالیت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به اصلاحیه اظهارنامه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه  فعالیت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به حق ثبت تغییرات:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به صدور گواهی المثنی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به رونوشت تأییدیه مصدق:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به  گرفتن تأییدیه  اظهارنامه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱۵.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۳۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به رسیدگی به شکایت و اعتراضات رد ثبت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۵۰۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۷۵۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به رسیدگی شکایت و اعتراضات تقاضای ثبت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه مربوط به ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه رسیدگی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

 • هزینه ثبت برند مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه حدوداً معادل۲۰۰.۰۰۰ ریال.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه حدوداً معادل۴۰۰.۰۰۰ ریال.

اقدامات اساسی قبل از ثبت

ابتدا باید از تکمیل بودن مدارک و شرایط مورد نیاز برای ثبت مطلع باشید که بعد از اینکه استعلام برند گرفتید و اسم مناسب را انتخاب کردید عبارتند از:

الف) مدارک مورد نیاز برای ثبت برند حقیقی

 • تصویر شناسنامه و کپی کارت ملی متقاضی
 • تصویر مجوز کسب، جواز تاسیس یا یک پروانه فعالیت از اشخاص حقیقی(متقاضی) که نشان دهنده فعالیت متقاضی در آن حوزه می باشد
 • تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی ( در صورتی که برند مورد نظر لاتین باشد )
 • ارائه گواهی امضا شخص حقیقی اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی
 • تصویر برند یا علامت تجاری مورد نظر

ب ) مدارک مورد نیاز برای ثبت برند حقوقی

 • تصویر شناسنامه و کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
 • آگهی ثبت شرکت براساس آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور که در موضوع فعالیت آن، حوزه مورد نظر شما ذکر شده باشد
 • تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی ( در صورتی که برند مورد نظر لاتین باشد )
 • ارائه گواهی امضا مدیرعامل اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی
 • تصویر برند یا علامت تجاری مورد نظر
 • در صورتی که ثبت توسط نماینده رسمی متقاضی انجام شود، باید مدارک شناسایی وی نیز ارائه گردد.
 • تهیه مدارک مبنی بر فعالیت قانونی متقاضی و ارائه جواز و پروانه مرتبط با فعالیت شرکت. ( در صورتی که حوزه مورد نظر در موضوع فعالیت شرکت ذکر نشده باشد)

ب) الزامات :

 1. تمامی مدارک ذکر شده در بالا بایستی از طریق سامانه مالکیت معنوی ارسال گردد و هیچگونه مراجعه حضوری به اداره مالکیت پذیرفته نیست.
 2. نمونه برند بایستی مورد تایید عرف جامعه بوده و علی الرغم داشتن معنی یا حتی بی معنی بودن، نا عرف، زننده و … نباشد.
 3. در تهیه برند باید نمونه ها به صورت گرافیکی در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر ارائه گردند.
 4. اگر متقاضی در تهیه برند از علائم سه بعدی استفاده کرده باشد، می بایست نمونه گرافیکی از شش زاویه مختلف برند تهیه و ارائه نماید.
 5. واریز هزینه ثبت برند در سامانه پس از هر بار اعلام کارشناس اداره

توجه داشته باشید در تمامی این هزینه ها حدوداً ذکر شده که بیانگر احتمال اضافه شدن هزینه می باشد.

دلیل این نیز ممکن است هزینه ی وکیل یا کارشناس مربوطه باشد که بعد از قرارداد به آن اضافه شود.

ما در راه روشن همیشه کمترین هزینه را برای مشتریان خود در نظر میگیریم.

برای محاسبه هزینه ثبت برند و استعلام برند خود، فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین

2 دیدگاه برای “هزینه ثبت برند چقدر است؟”

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید