ثبت شرکت بین الملل

اقامت در ترکیه با ثبت شرکت

مالیات در کشور ترکیه بسیار کمتر از اروپا و آمریکا می باشد و همین موضوع بسیاری را به سرمایه گذاری در این کشور تحریک می کند. در ضمن برای هرگونه فعالیت تجاری در ترکیه شرکت ثبت شود مانند سوپر ماکت ها و دیگر خدمات.
برای مشاوره تماس بگیرید!