نحوه تغییر اساسنامه یا تصویب اساسنامه جدید

تغییر اساسنامه یا تصویب اساسنامه جدید از تغییرات مهم شرکت می باشد. که قصد داریم در این نوشته به آن بپردازیم.

تصویب اساسنامه جدید باید در اداره ثبت شرکتها تایید و ثبت شود. سامانه ثبت تصویب اساسنامه جدید باید دقیقا بر طبق دستورات و تصمیمات اخذ شده تکمیل گردد.

شرکتها می‌توانند در صورت نیاز و با تصویب اکثریت سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده، اساسنامه جدید برای شرکت تصویب کنند. (منظور از این اکثریت سهامداران دارای نصف بعلاوه یک از سرمایه است.)

اساسنامه جدید باید با رعایت کامل قانون تجارت و در راستای اطلاعات قبلی شرکت تنظیم و تصویب شود.

اساسنامه جدید باید توسط تمامی سهامداران امضاء شود. و دو نسخه از آن همراه با صورتجلسه برای اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

از جمله تغییر اساسنامه که قابل انجام است

(به این منظور باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد. )

 1. تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت
 2. ورود یا خروج افراد
 3. افزایش یا کاهش سرمایه
 4. تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت
 5. تاسیس شعبه برای شرکت
 6. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره
 7. نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص
 8. و یا تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید

تغییرات مورد نظر باید در صورتجلسه متناسب خود تنظیم شده. و پس از امضای موسسین به اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا با صدور آگهی، در سوابق شرکت ثبت گردد.

چنانچه موسسین تصمیم به تغییر کل اساسنامه و تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید داشته باشند. باید اساسنامه جدید را که به تایید مجمع رسیده باشد در دو نسخه به اداره ثبت شرکتها تحویل داده. تا به عنوان اساسنامه جدید تایید شده و جایگزین اساسنامه قبلی گردد.

شرایطی که قانون گذار برای تغییر اساسنامه تعیین کرده است:

هرگونه تغییرات در اساسنامه اشخاص حقوقی از جمله مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند با حضور تمام افراد و یا با حضور اکثریت آنها تشکیل شده و نسبت به تغییرات مورد نظر در اساسنامه تصمیم گیری نماید.
چنانچه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت افراد تشکیل شود بایستی نسبت به رعایت تشریفات قانونی مربوطه اقدام گردد.

تشریفات فانونی مجمع عمومی فوق العاده در تصویب اساسنامه جدید چیست؟

این تشریفات شامل چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و دعوت از کلیه افراد برای شرکت در جلسه مورد نظر می باشد.

مدارک مورد نیاز تصویب اساسنامه جدید در شرکت سهامی خاص

 1. ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه
 2. ارائه لیست حاضرین در مجمع با امضاء کلیه سهامداران
 3. ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
 4. ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران (در صورت تعداد زیاد سهامداران، ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.)
 5. در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.
 6. در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی باشد:
  ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
 7. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

5/5 - (1 امتیاز)
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید