برای ثبت شرکت حداقل و حداکثر چند نفر نیاز است؟

هنگامی که تصمیم به ثبت شرکت گرفته می شود مهم ترین موضوعات پس ار نوع، نام و موضوع فعالیت است. پس از این موارد تعداد شرکا یا اعضا و میزان سرمایه آن شرکت در اولویت می باشد.

به همین منظور همیشه تعداد حداقلی برای ثبت انواع شرکت مورد ملاحظه می باشد. در این مقاله قصد داریم حداقل تعداد افراد و حداقل میزان سرمایه را برای ثبت شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

تعریف شرکت و انواع آن

 

هر گاه دو یا چند نفر ، به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد ، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است.به عبارت دیگر ، هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت های شرکت تجاری است.
ماده ۲۰ قانون تجارت ، شرکت های تجاری را به شرح ذیل نام برده است :
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵-شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف
از جمله تفاوت های اساسی میان شرکت ها ، تعداد شرکا ، حداقل سرمایه و  و میزان آورده ها ی شرکت ها است. من باب مثال  ، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.اما در شرکت سهامی خاص ،حداقل ۳۵ درصد سرمایه باید نقداَ در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵ درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.
همین طور در یک مقایسه ی تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست وشخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است ، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی ،شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است وشخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست وهر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.همچنان، این نکته قابل ذکر است که انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

حداقل تعداد اعضا و سرمایه انواع شرکتها

۱-  شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا ۵ نفر ، حداقل سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۵ نفر است. میزان مسئولیت هر یک از انواع شرکت های تجاری ، «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
۲- شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی خاص، حداقل شرکا ۳ نفر ، حداقل سرمایه ۱۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ نفر است. میزان مسئولیت هر یک از انواع شرکت های تجاری ، «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
۳- شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا ۲ نفر ، حداقل سرمایه ۱۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، «به میزان سهم الشرکه هر شریک» است.
۴- شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی، حداقل شرکا ۲ نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، « نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد» است.
۵- شرکت نسبی
در شرکت نسبی ، حداقل شرکا ۲ نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، « به نسبت سهم الشرکه هر شریک» است.
۶- شرکت مختلط سهامی
در شرکت مختلط سهامی ، حداقل شرکا ۲ نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، « شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک»است.
۷- شرکت مختلط غیرسهامی
در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا ۲ نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، « شرکای ضامن: نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه» است.
۸- شرکت تعاونی
در شرکت تعاونی، حداقل شرکا ۷ نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار. در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» است.

بهترین شرکت برای تعداد حداقلی اعضا و سرمایه اندک

 

برای ثبت شرکت دارای ۲ نفر اعضا و سرمایه اندک، ثبت شرکت مسئولیت محدود می باشد. این نوع شرکت به دلیل راحت بودن ثبت و خواستن مدارک کمتر نسبت به دیگر شرکتها دارای اهمیت بسیاری می باشد. موسسه راه روشن به کمک کارشناسان ثبتی خود می تواند انواع شرکت از جمله مسئولیت محدود را در مدت ۲ هفته و فقط با مدارک هویتی اعضا و یک کدپستی ثبت نماید.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید