تعیین نام شرکت

در بحث نام شرکت به این صورت باید بیان کرد که یک سری از نام ها به دلیل تشابه و فارسی نبودن قابل ثبت نیستند.همان طور که در مطالب ثبت شرکت بیان شد نام ها حتما باید فارسی باشد و در لغت نامه دهخدا دارای معنی باشد.گاها در بعضی از مواقع موکل پس از مراجعه به دفتر موسسه راه روشن این چنین بیان می کند که هرچند مورد نامی که ارجاع زده است به اداره ثبت شرکت ها کلا با اخطار مواجه شده است. پس از بررسی وکلای موسسه حقوقی راه روشن ایرادی که اداره ثبت شرکت ها از نام شرکت گرفته است به این صورت است :

 • بیگانه بودن نام ارسالی
 • تشابه نام ارسالی در اداره ثبت شرکت ها
 • استفاده از کلمات ممنوع
 • مجوزی بودن نام مورد نظر
 • و چندین دلیل دیگر در همین نوع ایرادات

باید اشاره شد که یک سری از نام های شرکت به دلیل نداشتن معنی فارسی در لغت نامه دهخدا اخطار می خورد و به به این معنی است که نام مورد نظر دارای معنی می باشد.پس از بررسی های مکرر می توان فهمید که نام ارسالی به اداره ثبت شرکت ها در لغت نامه دهخدا وجود داشته است اما از لحاظ معنی دارای مفهموم فارسی نبوده است.

به عنوان مثال کلمه مستر در دهخدا آمده است اما از لحاظ معنی کلمه است که بیان کننده واژه بیگانه می باشد.به همین دلیل اداره ثبت شرکت ها آن را برای نام شرکت مورد قبول خود قرار نمی دهد.یا برخی از نام های شرکت ها از نام های کشور های مختلف برگرفته شده است که باید گفت به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد مگر اینکه با اخذ مجوز از سازمان مربوطه.در بسیاری مواقع کارفرما می خواهد نام شرکت خود را از ترکیب دو کلمه به ثبت برساند در واقع همان دوسیلاب که باید به این نکته توجه کرد که این امر در صورتی میسر می شود که نام های پیشنهادی به اداره ثبت شرکت ها به هیچ عنوان قبلا ثبت نشده است و ترکیبی از نام های خاص باشد. به عنوان مثال کلمه گستر و گسترش نباید استفاده شود.یک نام که چند مدت پیش استفاده شد نام تراکم پایدار بوده است که به عنوان یک شرکت دو سیلابس یا همان دو کلمه می باشد. یک مورد دیگر این است که بعضی از نام ها حتما باید از موسسات و سازمان های خود مجوز رسمی بگیرند که بتوانند از یکسری نام های ممنوع استفاده کنند.

چند نمونه نام مجوزی به این صورت اشاره می شود که در اداره ثبت شرکت ها مورد قبول است :

 • فرهنگی و هنری
 • سرمایه
 • گردشگری
 • حج و زیارت
 • کشتی داری
 • هواپیمائی
 • و غیره

فرآیند تائید نام شرکت های مجوزی :

شرکت های مجوزی قبل از تاسیس باید از سازمان مشخص شده خود (به عنوان مثال گردشگری از میراث فرهنگی) مجوز های لازم را اخذ نمایند.این به مجوز به این صورت است که از سازمان مورد نظر یک نامه به اداره ثبت شرکت ها می نویسد که شرکت به نام به عنوان مثال گردشگری زیارتی امید ایرانیان از لحاظ ثبت در اداره ثبت شرکت ها بلامانع می باشد که به همراه الباقی مدارک تحویل اداره ثبت شرکت ها می شود و اداره ثبت شرکت ها آن را تائید میکند.پس بنابراین سازمان مربوطه در هنگام اعلام نام مورد در خواست به اداره ثبت شرکت ها از نام های مجوز یکه قبلا در اینت اداره صادر کرده است با خبر می باشد و اطلاع کامل دارد.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید