تغییرات در شعبه شرکت

تغییر شعبه شرکت شامل موارد زیر می باشد:

 • تاسیس شعبه
 • انحلال شعبه
 • تغییر محل شعبه

مدارک لازم برای تاسیس شعبه در شرکت

 1.  اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع.
 2. یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه تفویض اختیار نموده باشد.)
 3. ارائه دادن لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهام داران
 4. تهیه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 5. در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شود ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.
 6. درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, تهیه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .
 7. در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
 8. در صورت لزوم تهیه و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح
مدارک لازم برای انحلال شعبه در شرکت
 1. تهیه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .
 2. تهیه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران
 3. ارائه دادن برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 4. در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد .
 5. در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
 6. در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

مدارک لازم برای تغییر محل شعبه یا شعب شرکت سهامی خاص همانند انحلال شعبه می باشد.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید