راهنمای جامع دریافت گواهینامه ایزو

شناخت انواع گواهینامه های ایزو

ایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم “سازمان بین المللی استانداردسازی” است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو است. 

وظایف سازمان استاندارد ملی ایران

سازمان استاندارد ملی ایران برای کالا و بعضی از خدمات استاندارد هایی تدوین کرده است که برای بعضی از مشاغل اجباری و برای دیگر مشاغل تشویقی است.

راهنمای اخذ ایزو ۲۲۰۰۰

 استاندارد بین المللی iso 22000 شامل مجموعه از مقررات و دستورالعمل های گوناگون است که شرکت ها باید آن ها را رعایت کرده و در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی شرکت و سازمان خود آن را پیاده سازی و اجرا کنند.

برای مشاوره تماس بگیرید!