نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

نکاتی درباره اساسنامه

چک لیست از مواردی که در اکثر موارد باید در اساسنامه ذکر شود.

 1. اسم شرکت برای ثبت شرکت
 2. سبک  شرکت
 3. مدت زمان شرکت
 4. اهداف شرکت بیان و تعریف گردد.
 5. آدرس دفتر مرکزی و شعبات، در صورت وجود
 6. جزییات سرمایه شرکت، مشخص نمودن میزان پرداخت به صورت نقدی و مبلغ پرداخت شده، به صورت جداگانه
 7. تعداد سهام حامل و سهام با نام و ارزش اسمی آن و همینطور تعداد سهام ممتاز، در صورت وجود داشتن، خاص و امتیازات همراه با آن
 8. نحوه پاسخ از ارزش اسمی سهام و دوره ای که باید پرداخت گردد.
 9. نحوه انتقال سهام با اسم
 10. نحوه تبدیل سهام با اسم به سهام حامل و برعکس
 11. نحوه و شرایط افزوده شدن یا کاهش سرمایه شرکت
 12. مدت زمان و نحوه دعوت جلسات عمومی
 13. مقررات مرتبط به حد نصاب در جهت جلسات عمومی

نحوه معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط جلسات عمومی

تعداد مدیران، نحوه انتخاب، مدت مدیریت، شیوه ی انتخابات جانشینان مدیرانی که فوت می شوند و یا استعفا می دهند و تبدیل به نیروی ناتوان و  یا در غیر این صورت از دفتر خود توسط هر قانونی محروم و منع سمت گردیده اند.

جزئیات وظایف و اختیارات از هیئت مدیره

زمان و شیوه دعوت جلسات هیئت مدیره

مقررات درباره حد نصاب برای جلسات هیئت مدیره

شیوه انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و زمان خود را از دفتر

معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط هیئت مدیره

تعداد سهام امنیتی که مدیران با شرکت سپرده می شود

شرکت باید یک یا چند بازرسان قانونی داشته باشد و مطلع از شیوه انتخاب آنها باشد  و نظر خود را در دفتر ثبت نماید

تاریخ آغاز و پایان سال مالی شرکت بعد از ثبت شرکت، محدودیت زمانی برای آماده سازی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن را به بازرسان قانونی و به مجمع عمومی به صورت سالانه

شیوه انحلال شرکت و اقدامات برای انحلال و امور مربوط آن

شیوه ساخت تغییرهای اساس نامه

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید