هزینه ثبت برند

برای ثبت برند در هر طبقه ، کالا و خدماتی که افراد فعال در حوزه تولید و خدمات نیاز به آن دارند و برای ثبت آن و معرفی و مطرح کردن برند خود بی وقفه فعالیت میکنند هزینه های واریزی وجود دارد که به عنوان هزینه ثبت برند تعریف میشوند و شامل هزینه هایی هستند که باید به اداره مالکیت معنوی پرداخت شود.

هزینه ثبت برند برای برندهای مختلف با توجه به اینکه صرفا لوگو باشد یا اسم و یا هر دو با هم و اینکه در چند طبقه و شامل چه کالاهایی باشد متغییر است .

البته هزینه ثبت برند در مراحل مختلف انجام کار باید واریز گردد که در صورت اینکه خود شخص اقدام به ثبت برند کند هزینه ثبت برند در واریز هزینه های اظهارنامه ، هزینه های روزنامه اول ، هزینه های روزنامه دوم و هزینه های تصدیق خلاصه میشود و در صورتی که به وسیله وکیل انجام پذیرد هزینه های دستمزد وکیل هم اضافه میگردد.

در جریان ثبت برند یا همان علامت تجاری پرداخت هزینه ثبت برند پس از ثبت نام و وارد کردن اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی ، برند مورد نظر با واریز هزینه اظهارنامه شروع میشود و تا پایان مرحله بررسی کارشناس و رئیس اداره مالکیت معنوی دیگر نیاز به پرداخت هزینه ای وجود ندارد اما به محض آگهی شدن ابتدا باید هزینه ی بعدی جهت ثبت برند یعنی واریزی روزنامه اول انجام شود و پس از آن هزینه ثبت برند وارد مرحله واریزی روزنامه دوم میشود که در این مرحله علامت ثبت شده دارای شماره ثبت شده و پس از آن در پایان هزینه های ثبت برند با پرداخت هزینه های حق الثبت و صدور تصدیق به اداره مالکیت معنوی اتمام می یابد و صرفا واریز دستمزد وکیل باقی میماند که بسته به توافق و شرایط برند مبلغ توافق شده پرداخت میگردد.

لازم به ذکر است در مواردی که انتقال برند یا اضافه کردن کالا نیز مد نظر باشد همین هزینه ها با اندکی تفاوت وجود دارد .

مراحل ثبت برند

الف) ثبت نام و ورود اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی

ب) تنظیم اظهارنامه ثبت برند (علامت )

ج) واریز هزینه های ثبت اظهارنامه

د) ورود اظهارنامه به کارتابل کارشناس اول (کارشناس بررسی اسم)

ه) ورود اظهارنامه به کارتابل کارشناس دوم (کارشناس بررسی لوگو)

و) ورود اظهارنامه به کارتابل کارشناس سوم (کارشناس اداره)

ز) ورود اظهارنامه به کارتابل کارشناس چهارم (کارشناس مسئول)

ح) ورود اظهارنامه به کارتابل رئیس اداره مالکیت معنوی

ط) مشخص شدن جواب اداره مالکیت معنوی

ی) واریز هزینه روزنامه اول و دوم و تصدیق به فاصله های مشخص قانونی

هزینه ثبت برند

الف) هزینه اظهارنامه

ب) هزینه روزنامه اول

ج) هزینه روزنامه دوم

د) هزینه حق الثبت و صدور تصدیق

ه) هزینه دستمزد و حق المشاوره وکیل

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید