گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست و چگونه می توان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اخذ نمود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بین عموم رتبه پیمانکاری، گرید نام برده می شود، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می گردد. حال سوال اغلب پیمانکاران این هست که جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چه مدارکی نیاز هست و نحوه دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چگونه هست.

صلاحیت پیمانکاری چیست

صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست سوال پیمانکارانی هست که جهت حضور در مناقصه، به گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نیاز پیدا می کنند. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه پیمانکاری) بین گروه امتیازی ۵ الی گروه ۱ توسط ساجات (سازمان برنامه و بودجه کشور) طبقه بندی می شود. پیمانکاران شهرسازی، عمرانی، آب و ابنیه، مرمت و بازسازی، تاسیسات، انفورماتیک، نفت وگاز، همینطور کلیه رشته های فنی مهندسی باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند.

چرا شرکت ها گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می گیرند:

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط پیمانکاران رتبه یا گرید نامیده می شود، پیمانکاران جهت حضور در مناقصه نیاز مبرم پیدا می کنند به ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری. بواقع گواهینامه صلاحیت پیمانکاری گذرنامه ورود پیمانکار جهت مناقصه می باشد، لذا برای پیمانکاران اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حائز اهمیت می باشد. نکته مهم اینکه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بین گروه ۵ الی گروه ۱ توسط ساجات صادر می گردد، مسلما چنانچه پیمانکار بتواند گروه ۱ پیمانکاری اخذ نماید یعنی ورود به مناقصات بزرگتر. بنابراین اخذ رتبه بالاتر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری درخواست تمامی متقاضیان هست.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در چه شاخه هایی صادر می گردد:

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تایید پیمانکار جهت حضور در مناقصه صادر می گردد. اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادر شده توسط ساجات ۲ سال برای رتبه انفورماتیک و ۳ سال برای الباقی رتبه ها می باشد. رتبه های صادر شده توسط سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران در حوزه های مختلف کاری متفاوت می باشد.

رتبه پیمانکاری، برای پیمانکاران حوزه شهرسازی، ساختمان سازی، پل سازی، معدان، مرمت و بازسازی.

رتبه نفت وگاز، برای پیمانکاران حوزه فعالیت نفت گاز پتروشیمی.

رتبه مشاوره، برای پیمانکاران مشاور در تمامی حوزه های کاری.

رتبه تاسیسات، برای پیمانکاران حوزه فعالیت تاسیسات نفتی، تعمیر نگهداری، تاسیسات ساختمان.

رتبه انفورماتیک، جهت شرکت های پیمانکاری حوزه کامپیوتر و IT.

رتبه آب و ابنیه، جهت شرکت های پیمانکاری ساخت و ساز، پل سازی، جاده سازی، فاضلاب، سد سازی.

نحوه دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چگونه هست:

نحوه اخذ گواهی نامه صاحیت پیمانکاری چالش اغلب متقاضیان اخذ رتبه می باشد. عموما سوال می شود برای گرفتن رتبه (صلاحیت پیمانکاری) چه مدارکی نیاز هست. مدرک لیسانس اعضاء هیئت مدیره، مدرک لیسانس مرتبط مدیر عامل، معرفی کارشناس امتیاز آور، مدرک تحصیلی مرتبط کارشناس امتیاز آور، ارائه لیست بیمه مرتبط برای کارشناسان امتیاز آور مهمترین مدارک جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می باشند. بارگزاری مدارک در سامانه ساجات و پیگیری تا حصول نتیجه بنوعی می توان گفت روند دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می باشد.

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید