چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

مراحل و روند ثبت یک شرکت سهامی خاص

مرحله ۱: مدارک، که حاوی ۲ نسخه از اعلامیه شرکت، ۲ جلد از اساسنامه شرکت، ۲ نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی از بنیانگذاران، ۲ نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی از پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه اولیه، یک نسخه از مدارک ID سهامداران و بازرسان شرکت، باید به اداره ثبت شرکتها ارسال شود. بعد از ارائه اسناد و مدارک رسید تحویل می شود.

مرحله ۲: اگر اسناد دارای اعتبار و درست باشد، دفتر یک پیش نویس آگهی آماده در روزنامه رسمی منتشر می شود. پیش نویس باید توسط مقامات دفتر  تایید شود و پس از آن آماده تحویل شود. پیش از گرفتن پیش نویس، شما باید هزینه ثبت نام در یک بانک پرداخت نمایید. هزینه ثبت نام در بیانیه اعلام می شود.

مرحله ۳: بعد از پرداخت هزینه ثبت نام شما به بخش حسابداری می رود و اعلامیه خود را مهر کنید.

گام ۴: اسناد باید به بخش ثبت نام شرکت برده، که در اداره  ثبت شرکت ها ثبت گردیده و شناسه ثبت آن به شما اعلام می شود،  که در بیانیه خود نوشته شده  ارائه نمایید. بعد از آن شما، به عنوان یک سهامدار یا وکیل شرکت ها، باید در اداره ثبت شرکت ها وارد گردیده و آگهی تایپ شده در نامه امضا گردیده توسط رئیس دفتر. یک فتوکپی از همه مدارک خود را خواهد شد در دفتر و یک نسخه دیگر از این بیانیه ذخیره می گردد، اساسنامه، دقیقه مجمع عمومی از بنیانگذاران و دقیقه از هیئت مدیره خواهد بود به متقاضی داده می شود. همه اسناد باید توسط دفتر مهر. تقاضا کننده باید مدارک را به وزیر برای دریافت آگهی خود را در کتاب ثبت و گرفتن یک رسید.

مرحله ۵: متقاضی به بخش روابط عمومی دفتر را برای گرفتن آگهی در روزنامه رسمی منتشرگردیده می رود و باید متقاضی  یک فتوکپی از آگهی تایپ شده را به دفتر روزنامه جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشتی ارائه و پرداخت هزینه چاپ و نشر آن را پرداخت نماید.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید