شرکت ساختمانی

شرکت های ساختمانی، به چه شرکت هایی گفته می شود ؟
چگونه برای شرکت ساختمانی خود موضوع فعالیت دقیقی انتخاب کنیم ؟
در انتخاب نام شرکت ساختمانی به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم ؟
برای شرکت ساختمانی چه قالبی را به ثبت برسانیم ؟
مراحل ثبت شرکت ساختمانی چیست ؟

در این مقاله قصد داریم به پاسخ متداول ترین سوالات شما عزیزان در رابطه با ثبت شرکت ساختمانی بپردازیم:

منظور از شرکت های ساختمانی چیست ؟

 

منظور از شرکت های پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی خصوصی ایران، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی ایرانی است که برای انجام کارهای ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی به صورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسیده و صد در صد سهم الشرکه آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخض خصوصی باشد و منظور از شرکت ها و موسسات تعاونی پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی ، شرکت ها و موسساتی است که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام عملیات ساختمانی، تاسیساتی و یا تجهیزاتی به وجود آمده و صد در صد سهام یا دارایی آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران باشد.
اکثر پیمانکاران و مهندسان جهت عقد قرارداد و شرکت در پروژه های عمرانی و خدماتی نیاز به ثبت شرکت ساختمانی دارند.

• تعیین موضوع فعالیت شرکت ساختمانی

موضوع فعالیت شرکت های ساختمانی شامل انجام پروژه های عمرانی از قبیل راه سازی، اسکله سازی و … و ساخت کلیه ابنیه مسکونی – اداری – تجاری و صنعتی می باشد . هر کدام از این دسته ها نیز خود دارای شاخه های گوناگونی می باشد از قبیل اسکت سازی، مقاوم سازی، حفاری و …
همچنین از زیرشاخه های فعالیت های ساختمانی می توان به پروژه های تاسیساتی و اطفاء حریق و سیستم های حفاظتی و امنیتی اشاره نمود.

فعالیت های جانبی هم وجود دارد که شامل طراحی و اجرای نماد داخلی و دکوراسیون داخلی، فضا سازی و محوطه سازی ، ایجاد فضای سبز و بازی و نمای خارجی ساختمان می باشد.
• شرایط انتخاب نام شرکت ساختمانی 
– پارسی و معنادار باشد. مثلاَ به جای نام غیرپارسی آپارتمان ، از نام پارسی کاشانه، به جای تکنیک – تکنو، از فن ، به جای تکنولوژی از فن آوری استفاده شود.
– متمایز باشد و مشابه آن قبلاَ ثبت نشده باشد.

– حداقل دارای سه سیلاب ( سه کلمه مستقل ) باشد.
– حداقل دارای یک اسم خاص باشد. (هر چه تعداد اسم های خاص در نام شرکت بیشتر باشد احتمال ثبت آن بیشتر است) .

به این نکته توجه داشته باشید که کلماتی مانند ساختمانی، بازرگانی، صنعتی ، خدماتی ، توسعه ، تجاری ، مهندسی ، مهندسی مشاور ، فنی مهندسی ، حقوقی، تولیدی و … بیانگر موضوع فعالیت می باشند و جزء سیلاب محسوب نمی شوند.
شایان ذکر است، استفاده از کلمه مهندسی در نام شرکت مستلزم ارائه مدرک تحصیلی مهندسی می باشد. توضیح بیشتر آنکه، در شرکت های ساختمانی و مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی، فنی مهندسی، گروه مهندسین و یا مهندسین استفاده نمود که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است.
1- مهندسین:
از آن جا که کلمه مهندسین جمع است لذا استفاده از کلمه مهندسین مستلزم آن است که در زمان تحویل مدارک، مدارک بیش از یک مهندس ارائه گردد.
2- مهندسی و فنی مهندسی:
استفاده از کلمه مهندسی و فنی مهندسی مستلزم ارائه یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان تحویل مدارک برای ثبت شرکت است.
3- گروه مهندسین:
جهت استفاده از این نام در ثبت کردن شرکت، می بایست کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی بوده و در زمان کار کلیه ی اعضا مدرک تحصیلی مهندسی خود را تحویل مرجع ثبت شرکت ها دهند.
• انتخاب قالب شرکت ساختمانی
یکی از پرسش های رایج افراد زمانی که می خواهند در قالب یک شخصیت حقوقی به کسی و کار بپردازند، تعیین قالب حقوقی است. به بیانی دیگر، افراد نمی دانند وقتی می خواهند شرکتی را تاسیس کنند بهتر است آن را در قالب یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت و تاسیس کنند یا شرکت سهامی یا شرکت دیگر.
شرکت های ساختمانی را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند اما توصیه می شود برای این موضوع فعالیت، قالب سهامی خاص را انتخاب نمایید. چرا که شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت بامسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی، تولیدی و …انجام می دهند مفید است.
این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
ذیلاَ به بررسی شرکت های نامبرده می پردازیم :
– شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کم تر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهامداران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کم تر از سه نفر باشد محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

نحوه تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

الف) در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های شرکت سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد را به مرجع مربوطه تسلیم نمایند. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت شرکت پس از مهلت مقرر .
ب) شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.
ج) در شرکت های سهامی خاص، تعداد سهامداران، نباید کمتر از سه نفر باشد.
د) موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
در حال حاضر برای ثبت کردن شرکت سهامی خاص در اداره مشخص شده مدارک ذیل باید از طرف متقاضی تهیه و تحویل اداره شود:
1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران
تذکر : اوراق اظهارنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.
6- فتوکپی شناسنامه
7- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیردولتی بودن آن
9- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
تذکر : در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
10- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره امور ثبتی
توجه : کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.
– شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. ( ماده 94 قانون تجارت )

نحوه تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکا امضا می شود و شرکت نامه نامیده می شود تشکیل می شود. شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.
در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیرنقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طرق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکت نامه قید می شود نیز باید مشروع بوده و شرکا، قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر شریک لازم است و شرکت پس از انجام مراحل تایید نام و تکمیل شرکت نامه و تقاضانامه و اساسنامه ( در صورت وجود) از طرف شرکا و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها همراه با سایر مدارک لازم به ثبت می رسد و بعد از ثبت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
قانون تجارت برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل مبلغی تعیین ننموده است.

در حال حاضر برای ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود در اداره فوق الذکر مدارک ذیل باید از طرف متقاضی تهیه و تحویل اداره شود :
1- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره مذبور تهیه گردند.
3- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
6- فتوکپی شناسنامه و صورت جلسه هیئت مدیره
7- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد. ( برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ).
8- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
10- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیردولتی بودن آن
تذکر : در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده ی غیرنقد باشد ( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
11- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره فوق الذکر

اقدامات لازم برای ثبت شرکت ساختمانی

متقاضیان محترم می بایست با مراجعه به سامانه اداره مربوطه با انتخاب گزینه ثبت تاسیس وارد سامانه شده و کلیه اطلاعات درخواستی را به صورت دقیق تکمیل نمایید . باید بدانید که تنظیم و تدوین اوراق اساسی شرکت که شامل اساسنامه، تقاضانامه ، شرکتنامه و متن صورتجلسه می شود می بایست به صورت کاملاَ تخصصی انجام شود. زیرا امکان دارد با کوچک ترین اشتباه پرونده شما رد و یا دچار نقص گردد.
پس از ثبت نام در سامانه اداره فوق الذکر، این تقاضا بررسی خواهد شد و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد. در صورت پذیرش اینترنتی، باید مدارک از طریق پست به اداره ارسال گردد و بارکد پستی در سامانه درج شود.
چنانچه کارشناس مربوطه نقصی در پرونده مشاهده نکرد، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مدارک در دفتر مذبور ثبت می شود و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود
در مرحله پایانی باید هزینه ای برای آگهی موضوع ثبت شرکت پرداخت نمایید و خلاصه ای از این کار که توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده دریافت و در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه کثیرالانتشار چاپ و یا آگهی نمایید.
شرکت های ساختمانی پس از ثبت، در صورت تمایل می توانند نسبت به اخذ گرید و یا رتبه در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند. رتبه بندی فواید بسیاری دارد و نشانگر اعتبار یک شرکت است. قدر مسلم آن است که شرکت هایی که رتبه ی بهتری دارند نسبت به سایر شرکت ها در جذب مشتری موفق ترند و در مقایسه با سایر شرکت ها ارجحیت دارند که این خود اماره ای است بر تخصص و تجربه ی شرکت در حوزه ای که در آن زمینه فعالیت دارد .

از جمله فواید رتبه بندی به قرار ذیل است

– شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
– یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.

– رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.
– سرمایه گذاران با توجه به رتبه بندی شرکت ها و توانایی مالی و فنی آن ها می توانند در انتخاب شرکت مناسب برای اجرای پروژه ی خود بهتر تصمیم گیری نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ گرید ابنیه

1- ارائه تقاضای اخذ گرید ابنیه
2-ارائه کارت ملی و شناسنامه اعضای شرکت
3- ارائه مدارک ثبتی شامل روزنامه تاسیس، اساسنامه ، اظهارنامه ، تقاضانامه شرکت
4- ارائه اجاره نامه یا کپی سند مالکیت
5- ارائه کد اقتصادی شرکت
6- کارت پایان خدمت اعضا
7- ارائه مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون سابقه ( میزان سابقه مهندسین شرکت در امتیاز مهندسی شرکت تاثیرگذار است ) .
8- ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت
9- ارائه کپی قراردادها و مفاصا حساب آن ها

نتیجه گیری

تمامی مراحل ذکر شده می تواند با پیگیری کارشناسان و راهکار آنها در مدت زمان کمتری انجام شود. موسسه راه روشن در تمامی موارد مشاوره رایگان ارائه می دهد و در مراحل انجام ثبت شرکت ساختمانی کار ها توسط کارشناسان انجام می گیرد.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید