ورود و خروج اعضا در شرکت ها

خارج شدن عضوی از گروه یا وارد شدن فرد جدید به شرکت

ورود شریک جدید به شرکت

زمانی که شرکت عضو جدیدی را میگیرد تبادل بین اعضا باید کاملا واضح باشد که این تبادل به دو حالت انجام میگیرد:

  1. روی کار آمدن اعضای جدید بجای اعضای قبلی بجزاشخاص حقوقی
  2. تبادل فرد تازه وارد با شرکت که بین شخص حقیقی وشخص حقوقی شرکت انجام میشود.

خروج شریک از شرکت

بر اساس ماده ۱۲۳ قانونگذاری تجارت ،هیچ یک از اعضا اجازه انتقال سهم خود به فرد دیگر را ندارند مگر اینکه موافقت تمام اعضا را جلب نمایند.

در حذف عضو همچون افزایش عضو باید تبادلاتی با اعضای دیگر شرکت صورت گیرد که دو حالت دارد:

  1. فرد خارج شده سرمایه خود را از درگاه سرمایه شرکت دریافت کند، این تبادل بین افراد حقیقی و حقوقی انجام و اولویت با مسائل ثبت شده در حسابداری شرکت است.
  2. انتقال سرمایه عضو قدیمی به عضو جدید که فقط بین اشخاص حقیقی انجام میشود و رخدادها باتوجه به ارزش ثبت میشوند نه مبلغ ریالی

خوب است بدانیم وقتی عضوی از شرکت خارج میشود تمام حساب های او بسته میشود از جمله حساب جاری ،حساب برداشت،حساب دارایی و…

مدارک مورد نیاز برای خروج شرکاء

  • اسناد و مدارک احراز هویت تمام اعضای شرکت
  • مهر مخصوص شرکت
  • سربرگ شرکت
  • شرکت داشتن کلیه اعضای شرکت در انجمن
  • تسلیم نمودن اسناد معرفی شرکت به دست وکیل آن

ورود و خروج شریک در شرکت های سهامی خاص

در این شرکت ها عضوگیری و بالا بردن سرمایه امری متداول اما خروج عضو و از دست دادن سرمایه غیر ممکن است بنابراین تنها راه برای اینکه شرکت اجازه به رفت و آمد اعضا بدهد جابجایی سهام هاست.

این عمل در شرکت های سهامی خاص با ترتیب فرم پیشنهاد انتقال سهم انجام بعد از آن به تصفیه حساب مالی شرکت میپردازیم.

برای انجام تصفیه حساب چهار درصد از سرمایه ای که میخواهد جابجا شود باید به اداره مالیات پرداخت گردد.

بعد از انجام تصفیه حساب فرم پیشنهادی ذکر شده را باید با مراجعه به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانیم.

ورود و خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

کاهش و افزایش عضو در شرکت ها با مسئولیت محود به دوشکل است:

۱-وارد و خارج شدن عضو از شرکت بوسیله جابجایی سهم شریک:

با تنظیم نشست نامه ای برای جابجایی سهام و رفتن به ادارات رسمی مربوطه و اخذ صحت انجام کار

۲-وارد یا خارج کردن عضو بر اساس نشست نامه برای کم یا زیاد کردن دارایی:

ابتدا باید طبق فرم افزایش سرمایه ،فرد تازه وارد را از سهامداران شرکت کرده و طبق نشست نامه سرمایه، برای کاهش عضو اقدام نماییم.

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید