پلمپ دفاتر ۱۴۰۲

موضوعی که شرکت ها عموما در پایان سال به یاد آن می افتند و برای آن دغدغه دارند دفاتر پلمپ است. ماه های پایانی سال که پایان مهلت دفاتر قانونی شرکتهاست، بیشترین تعداد ارسال درخواست برای دفاتر پلمپ می باشد. در ادامه به چیستی دفاتر پلمپ، هزینه ها و مراحل آن می پردازیم.

 

دفاتر پلمپ چیست؟

 

در قانون تجارت ایران از سال ۱۳۱۱، چهار دفتر نام برده شده است (دفتر روزانه، دفتر دارایی، دفتر کل و دفتر کپیه) که تهیه دو نوع آن در حال حاضر الزامی است. امروزه تنها تهیه دفاتر روزانه و کل، از نظر قانونی ضروری است. تکمیل دفاتر تجاری، مختص شرکت ها نبوده و اشخاص تاجر که شرکت ندارند نیز موظف به تهیه آن هستند. عدم تهیه این دفاتر برای مدیران و شرکت ها، عواقب خطرناک حقوقی و مالیاتی را به همراه خواهد داشت زیرا این دفاتر، اسنادی هستند که در دعاوی بین  تاجر و غیر تاجر و همچنین در اداره مالیات، دارای اهمیت زیادی هستند.

قبل از اینکه حساب و کتاب های یک شرکت در دفاتر مالیاتی نوشته شود، این دفتر باید توسط اداره ثبت پلمپ شوند تا دارای اعتبار قانونی شوند. اصلی ترین مزیت پلمپ دفاتر شرکت ها آن است که از انجام هرگونه تقلب و اطلاعات مالی اشتباه جلوگیری می شود.

مرجع اصلی و قانونی که وظیفه دفاتر پلمپ را بر عهده دارد، اداره مالیات است. البته دقت داشته باشید که درخواست پلمپ دفاتر توسط شرکت ها و موسسات باید به اداره ثبت ارائه شود.

پلمپ به معنی آن است که توسط نماینده اداره ثبت شرکت ها امضا و مهر شده باشد. دفاتر قانونی به منظور درج مراودات مالی شرکت ها و تجار، تهیه می شوند. با این هدف که فعالیت اقتصادی تجار و شرکت ها زیر نظر قرار گرفته شود تا شفافیت مالی وجود داشته و در صورت بروز اختلافات حساب، بتوان به آن مراجعه نمود. به همین دلیل، مراجع قانونی برای آن سندیت قائل شده و عدم تکمیل آن را متضمن هزینه و جریمه قرار داده اند.

 

دفاتر پلمپ را از کجا تهیه کنیم؟

دفاتر قانونی را باید از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهیه نموده و سپس بدون خط خوردگی و تناقض، آن را در طول سال مالی تکمیل نموده و درموعد مقرر به اداره مالیات جهت بررسی ارائه نمایید.

 

پیگیری پلمپ دفاتر

یکی از گام های اصلی در تهیه دفاتر قانونی، ورود اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکت ها است. سامانه مذکور، یک شماره پیگیری به شما می دهد که باید آن را تا زمان تحویل گرفتن دفاتر، نزد خود نگه دارید . سپس اظهارنامه درخواستی را باید در موعد زمانی مقرر مهر و امضا نموده و از طریق دفاتر منتخب پستی، به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. پس از ارسال اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها، باید آن را پیگیری نموده تا دفاتر قانونی برای شما ارسال گردد. پس از پیگیری مداوم در مدت حدود دو هفته کاری، دو جلد دفتر با  برچسب و مهراداره ثبت دریافت خواهید نمود. این دفاتر، به مرکز اصلی شرکت که به عنوان اقامتگاه قانونی در اساسنامه ذکر شده است، ارسال می گردد.

 

دفتر روزنامه

همه تجار به طور روزانه باید مطالبات، مبادلات تجاری و معاملات مربوط به اسناد تجاری از جمله خرید و فروش، ضمانت و … را در آن ثبت کنند.

 

دفتر کل

عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه، به آن منتقل می شود. همچنین، صورت های مالی تاجر هفته ای یک بار استخراج شده و در دفتر کل وارد می شود.

 

اهمیت تهیه دفاتر قانونی

وجود دفاتر مانع از تقلب، حساب سازی و گزارش های نادرست تاجر خواهد بود. در دعاوی حقوقی، دفاتر تجاری، سند قابل استناد است و در صورت عدم تهیه یا تکمیل آنها، می تواند علیه تاجر مورد استناد قرار بگیرد. در پایان سال، این دفاتر تحویل اداره مالیات می شوند.

شرکت ها در صورت عدم فعالیت نیز مکلف به اخذ دفتر پلمپ بوده و در غیراین صورت جریمه می شوند. اداره مالیات، مبنا را برای تعیین میزان مالیات شرکت فاقد دفاتر، متوسط درآمد سایر شرکت های هم صنف قرار می دهد.

مدرک مورد نیاز

 

  • تصویر کارت ملی مدیرعامل شرکت
  • اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده
  • تصویر روزنامه رسمی تاسیس
  • تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات

 

مراحل انجام در راه روشن

 

ارسال کارت ملی و ارتباط با کارشناس در ابتدا و پس از طی چند روز دفاتر پلمپ برای شرکت شما پست خواهد شد. در راه روشن فقط با هزینه ۶۹۹ بجای ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان، می توانید به راحتی و در اسرع وقت نسبت به دفاتر پلمپ اقدام فرمایید. با شماره ۴۴۰۳۹۵۰۰-۰۲۱ تماس گرفته و از کارشناسان راه روشن مشاوره رایگان دریافت کنید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید